Pederstrup Bykvarter

Bykvarter Pederstrup

Ballerup Kommune er sammen med grundejere i gang med at omdanne arealerne ved Telegrafvej og den østlige del af Baltorpbakken. 

Erhvervsområdet er idag bebygget med store erhvervsbygninger på store matrikler, som er adskilt af store veje i blinde systemer. Projektområdet har til formål, at omdanne de store erhvervsmatrikler til et fortættet og blandet bykvarter, hvor det også er attraktivt at bo.

Målet er at skabe et mangfoldigt og udadvendt bykvarter. Blinde veje skal forbindes og der skal flere bevægelsesmuligheder ind i området. De helt store matrikler skal inddeles i mindre enheder, hvor der skal være et forskelligt udbud af boligtyper.

Omdannelsen sker på baggrund af en helhedsplan for projektområdet, som blev udarbejdet i 2018. Helhedsplanen udstikker de overordnede linjer for omdannelsen og en række dogmer, som håndterer indsatser, som skal være med til at give området en ny rummelighed, ny grøn struktur og en ny trafikal struktur.

Læs mere om projektet nedenfor.

SOCIALE MEDIER