Planstrategi 2018

I Planstrategi 2018 kan du læse Kommunalbestyrelsens mål og visioner for Ballerup Kommunes udvikling.

Læs planstrategi 2018 her

Planstrategiens opbygning
Planstrategi 2018 er bygget op omkring fem temaer:

- Bydele i balance

-  De grønne omgivelser

- Værdiskabende erhvervsliv

- Fremkommelighed og grøn mobilitet

- Lokal identitet

Under hvert tema er der en række mål for den kommende planperiode og en oversigt over, hvad Ballerup Kommune arbejder med inden for de forskellige temaer.

Temaerne beskriver, hvad Ballerup Kommune ønsker at fokusere på i fremtiden, og udgør i sin helhed det formelle udgangspunkt for udarbejdelse af den nye kommuneplan.

Ballerup Kommune anerkender kvaliteten i at udvikle i fællesskab, og det helt centrale princip er, at vi skaber fremtiden sammen.

 

En planstrategi er de overordnede visioner og mål for kommunens udvikling. Hvert 4. år skal Kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en planstrategi, der skal ligge til grunde for en revideret kommuneplan.

Planstrategien samler op på de beslutninger, Kommunalbestyrelsen har vedtaget, og danner grundlag for den kommende revision af kommuneplanen. Kommuneplanen omsætter hermed de politiske prioriteringer til konkret fysisk planlægning af arealanvendelsen i kommunen.

Planstrategi 2018 vil danne rammerne for en fuld revision af den gældende Kommuneplan 2013.