Pullerter i Centrumgaden

Ballerup Kommune har anlagt pullerter i gågaden for at forhindre ulovlig kørsel og parkering. Det er kun i en tidsbegrænset periode, at pullerterne er nede. Det er i hverdagene mellem kl. 6 og kl. 11 og i weekenden mellem kl. 6 og kl. 10.

Mens der pågår byggeri og renoveringer kan der være ændringer i perioden pullerterne er nede.

Læs mere om Bymidten her: Ballerup Bymidte

Pullerter i Centrumgaden

Placering af pullerterne

kort over pullerter

Der er to slags pullerter. De røde streger viser de faste pullerter, og de blå prikker viser de sænkbare pullerter.

De sænkbare pullerter

Centrumgaden er en gågade, og al kørsel og parkering er forbudt. For at sikre fodgængernes trygge færden, har Ballerup Kommune anlagt pullerterne.

Pullerterne er tidsstyret så de kører automatisk ned og op. Al kørsel i Centrumgaden skal så vidt muligt begrænses til de tidsrum hvor pullertern er nede.

Du har mulighed for at søge om en adgangstilladelse til at passere pullerterne når de er oppe.

Ballerup Kommune håber på et godt samarbejde for at opretholde Centrumgaden som en gågade og henstiller derfor til, at al unødig kørsel begrænses

Permanent adgangstilladelse

For at få en permanent adgangstilladelse til Centrumgaden, skal du opfylde et af nedenstående kriterier:

 • Du skal være visiteret til handicapkørsel af Ballerup Kommune
 • Du skal have modtaget et mobilitetshjælpemiddel fra Hjælpemiddeldepotet (f.eks. rolator, kørestol)

Tidsbegrænset adgangstilladelse

Det er muligt at få en midlertidig adgangstilladelse til Centrumgaden, hvis du fx

 • har brækket benet og skal køres til genoptræning
 • skal flytte
 • have leveret møbler eller lignende

Alle kan i princippet søge om adgangstilladelse. Hver enkelt ansøgning vil blive behandlet og besvaret med enten et afslag eller en adgangstilladelse. Du kan forvente op til 10 hverdages behandlingstid.

Her kan du udfylde den digitale ansøgning om Adgangstilladelse til Centrumgaden

Kørsel i Centrumgaden skal så vidt muligt begrænses til tidsrummet 6.00-11.00 i hverdage og 6.00-10.00 i weekender.

Ballerup Kommune håber på et godt samarbejde for at opretholde Centrumgaden som en gågade og henstiller derfor til, at al unødig kørsel begrænses

Hvornår er pullerterne oppe og hvornår er de nede?

Svar: Pullerterne er nede i tidsrummet kl. 6.00-11.00 på hverdage og i tidsrummet kl. 6.00-10.00 i weekenden.

Søndag er de lukkede hele døgnet. Pullerterne er tidsstyret så de kører automatisk op og ned. 

Når pullerterne er oppe, kan adgang til Centrumgaden kun ske ved hjælp af adgangskode.

 

Hvordan kommer min hjemmehjælper ind i Centrumgaden?

Svar: 
Din hjemmehjælper har mulighed for parkering tæt på din bolig.

 Hvad hvis jeg skal have udstyr fra Hjælpemiddeldepotet?

Svar: Hjælpemiddeldepotet har adgangstilladelse, såfremt de ikke kan begrænse kørslen til tidsrummet kl. 6.00-11.00 på hverdage

 Jeg får bragt mad ud. Hvordan kommer de ind?

Svar: Firmaet har mulighed for parkering tæt på din bolig.Vi skal holde et event i Centrumgaden. Hvordan kommer vi ind med vores udstyr?

Svar: Får du tilladelse til at afholde et event i Centrumgaden, vurderer vi om det kræver en tidsbegrænset adgangstilladelse til pullertsystemet. Adgangstilladelsen gør det ikke lovligt at parkere i gågaden.

 Jeg skal have håndværkere. Hvordan kommer de ind?

Svar: Håndværkere skal parkere på bagsiden af bygningen, da der er parkeringsforbud i gaden. Skulle der være behov for aflæsning af tunge materialer eller afhentning af samme, som ikke kan ske fra bagsiden af din ejendom, kan du søge en adgangstilladelse til dette. Bliver tilladelsen givet, får du en tidsbegrænset kode. Adgangstilladelsen gør det ikke lovligt at parkere i gågaden.

 Jeg bor i Stationsgården, og skal have håndværkere. Hvordan kommer de ind?

Svar:
De håndværkere der er tilknyttet Stationsgården, har licens til at parkere på bagsiden af bygningen.

 Hvad hvis jeg skal flytte?

Svar: Skal du flytte, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse. 

 Hvad hvis jeg skal have en pakke leveret? 

Svar: Hvis leverandøren skal køre ind i Centrumgaden for at levere pakken, skal dette ske i tidsrummet kl. 6.00-11.00 mens pullerterne er nede. Ellers er der parkering tæt på din bolig.

Er der tale om større leverancer så som møbler eller hvidevarer, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse. Adgangstilladelsen gør det ikke lovligt at parkerer i gågaden.

 Hvordan får jeg adgang til at køre i Centrumgaden?

Svar: Du kan søge om adgangstilladelse, hvis du har brug for adgang mens pullerterne er hævet. Er du berettiget til at få en tilladelse, vil du få tilsendt en kode, som du indtaster på tastaturet ved de sænkbare pullertovergange. Adgangstilladelsen gør det ikke lovligt at parkerer i gågaden.

 Hvem kan få adgang når pullerterne er oppe?

Svar:

 • Politi, ambulancer og brandvæsenet har altid adgang
 • Kommunens driftsarbejdere der udfører opgaver som snerydning, fejning, reparation af gadebelysning osv. 
 • Beboere der er visiteret til kommunens handicapkørsel, kan søge om at få en adgangstilladelse
 • Beboere der har modtaget et mobilitetshjælpemiddel (fx en rolator) fra Hjælpemiddelcentralen, kan søge om at få en adgangstilladelse
 • Beboere der fx har brækket benet og skal køres til genoptræning, kan søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse
 
 
Hvordan styres de hæve/sænkbare pullerter?

Svar: Pullerterne er indkodet med flere forskellige styringsprogrammer.  Disse programmer sikrer, at pullerterne kører både op og ned efter forudindkodede intervaller. 
 • Systemet er kodet med en tidsstyring, der sørger for, at pullerterne er sænket fra kl. 6.00-11.00 mandag til fredag og 6.00-10.00 i weekenden
 • Pullerterne sænkes automatisk ved strømsvigt, så beredskabskøretøjer har let adgang
 • Pullerterne kan sænkes kortvarigt ved hjælp af en kode, som tastes ind på tastaturet ved siden af pullerterne. Det kræver, at man har en adgangstilladelse 
 
 
Hvad betyder farverne på lamperne i standeren ved pullerterne?
Svar: De grøn/gule/røde lamper har samme funktion som et lyskryds
 • Grøn = fri passage - pullerterne er nede
 • Gul = vær opmærksom - pullerterne sænkes eller hæves
 • Rød = stop - pullerterne er oppe

Når pullerterne kører op kl. 11 (kl. 10 i weekenden) lyder en høj bip tone for at advare gående.

 
 
Hvad hvis jeg kører ind inden kl. 11 (kl. 10 på lørdage) og ikke kan komme ud igen?

Svar: Du skal sørge for at forlade gågaden inden kl. 11 (kl. 10 i weekenden). Det er ikke tilladt at køre i gågaden uden for dette tidsrum, medmindre du har en adgangstilladelse. Det er aldrig tilladt at parkerer i gågaden
 
 
 
Hvad hvis der er fejl i anlægget?
Svar: I tilfælde af strømsvigt kører pullerterne automatisk ned for at sikre adgang til beredskabskøretøjer.

Kontakt

Ballerup Kommune
Team Mobilitet

Mia Marie Källberg
Administrator

Send sikker besked

 

41 75 01 70

Team Mobilitet