Pullerter i Centrumgaden

Pullerter i Centrumgaden

Hvor er der hæve/sænke-pullerterne placeret og hvor er der spærret helt af?

kort over pullerter

Svar: Ovenstående kort viser, hvor pullerterne er placeret. De røde streger viser de faste pullerter, og de blå prikker viser de sænbare pullerter.

Hvornår er pullerterne oppe og hvornår er de nede?

Svar: Pullerterne er nede i tidsrummet kl. 7.00-11.00 på hverdage og i tidsrummet kl. 7.00-09.00 på lørdage.
Søndag er de lukkede hele døgnet. Pullerterne er tidsstyret så de kører automatisk op og ned. 
Når pullerterne er oppe, kan adgang til Centrumgaden kun ske ved hjælp af adgangskode.

 

Hvordan kommer min hjemmehjælper ind i Centrumgaden?

Svar: Din hjemmehjælper har mulighed for parkering tæt på din bolig.

Hvad hvis jeg skal have udstyr fra Hjælpemiddeldepotet?

Svar: Hjælpemiddeldepotet har adgangstilladelse, såfremt de ikke kan begrænse kørslen til mellem kl. 7-11 på hverdage

Jeg får bragt mad ud. Hvordan kommer de ind?

Svar: Firmaet har mulighed for parkering tæt på din bolig.

Vi skal holde et event i Centrumgaden. Hvordan kommer vi ind med vores udstyr?

Svar: Får du tilladelse til at afholde et event i Centrumgaden, kan søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse til pullertsystemet.

Jeg skal have håndværkere. Hvordan kommer de ind?

Svar: Håndværkere skal parkere på bagsiden af bygningen, da der er parkeringsforbud i gaden. Skulle der være behov for aflæsning af tunge materialer eller afhentning af samme, som ikke kan ske fra bagsiden af din ejendom, kan du søge en adgangstilladelse til dette. Bliver tilladelsen givet, får du en tidsbegrænset kode. 

Jeg bor i Stationsgården, og skal have håndværkere. Hvordan kommer de ind?

Svar: De håndværkere der er tilknyttet Stationsgården, har licens til at parkere på bagsiden af bygningen.

Hvad hvis jeg skal flytte?

Svar: Skal du flytte, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse. 

 

Hvad hvis jeg skal have en pakke leveret? 

Svar: Hvis leverandøren skal køre ind i Centrumgaden for at levere pakken, skal dette ske i tidsrummet kl. 7-11 mens pullerterne er nede. Er der tale om større leverancer så som møbler eller hvidevarer, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse. 

 

Hvordan får jeg adgang til at køre i Centrumgaden?

Svar: Du kan søge om adgangstilladelse, hvis du har brug for adgang mens pullerterne er hævet. Er du berettiget til at få en tilladelse, vil du få tilsendt en kode, som du indtaster på tastaturet ved de sænkbare pullertovergange.

 

Hvem kan få adgang?

Svar:

  • Politi, ambulancer og brandvæsenet vil altid have adgang
  • Kommunens driftsarbejdere der udfører opgaver som snerydning, fejning, reparation af gadebelysning osv. 
  • Er du handicappet og er visiteret til kommunens handicapkørsel, skal du søge om at få en adgangstilladelse
  • Hvis du f.eks. har brækket benet og skal køres til genoptræning, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse

 

Hvordan styres de hæve/sænkbare pullerter?
 
Svar: Pullerterne er indkodet med flere forskellige styringsprogrammer.  Disse programmer sikrer, at pullerterne kører både op og ned efter forudindkodede intervaller. 
 
Systemet er kodet med en tidsstyring, der sørger for, at pullerterne er sænket fra kl. 7.00-11.00 mandag til fredag og 7.00-09.00 lørdag
Pullerterne sænkes automatisk ved strømsvigt, så beredskabskøretøjer har let adgang
Pullerterne kan sænkes ved hjælp af en kode, som tastes ind på tastaturet ved siden af pullerterne. Det kræver, at man har en adgangstilladelse 
 
 
Hvad betyder farverne på lamperne i standeren ved pullerterne?
 
Svar: De grøn/gule/røde lamper har samme funktion som en lyskurv
  • Grøn = fri passage - pullerterne er nede
  • Gul = vær opmærksom - pullerterne sænkes
  • Rød = stop - pullerterne er oppe
 
 
Hvad hvis jeg kører ind inden kl. 11 og ikke kan komme ud igen?
 
Svar: Du skal sørge for at forlade gaden inden kl. 11 (kl. 09 på lørdage). Det er ikke tilladt at køre eller parkere i Centrumgaden
 
 
 
Hvad hvis der er fejl i anlægget?
 
Svar: I tilfælde af strømsvigt kører pullerterne automatisk ned for at sikre adgang til beredskabskøretøjer.

Hvem kan søge om adgang?

Svar: Det kan beboere, der

  • Er visiteret til handicapkørsel af kommunen
  • Har fået et mobilitetshjælpemiddel fra Hjælpemiddeldepotet (f.eks. rolator, kørestol)

Svar: Hvis du f.eks. har brækket benet og skal køres til genoptræning, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse

Svar: Hvis du f.eks. skal flytte, have leveret møbler eller andet stort, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse

For tiden er det ikke teknisk muligt at søge om adgangstilladelse.

Kontakt Ballerup Kommune Mia Marie Källberg på c-bem-mobilitet@balk.dk eller 4175 0170

Oplys navn, adresse, telefonnummer, hvor adgangen ønskes til, samt årsag til ansøgning.

Er du erhvervsdrivende, skal du også oplyse dit CVR.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at ringe

 

 

 

 

Kontakt

Ballerup Kommune
Team Mobilitet

Mia Marie Källberg
Administrator

 

41 75 01 70

send en mail vedr. pullerter