Pullerter i Centrumgaden

Pullertsystemet er færdiganlagt

Som tidligere nævnt bliver systemet først taget i brug, når adgangstilladelser og koder er delt ud.

Kommunalbestyrelsen har den 5. september 2017 vedtaget en regulering af trafikken i Centrumgaden ved hjælp af automatiske pullerter.  
Der bliver etableret en kombination af faste og sænkbare pullerter.
Nedenfor kan du læse om status for projektet samt svar på ofte stillede spørgsmål.

Pullert i Centrumgaden

Status ultimo juni 2018:

Pullertsystemet er færdiganlagt.

Anlægget er klar til ibrugtagning, og vi skal nu uddele adgangstilladelser til de berettigede beboere.
Alle beboere i Centrumgaden modtager et brev herom.

Så snart adgangstilladelserne er på plads, inviterer vi beboere og erhvervsdrivende i Centrumgaden til indvielse af systemet.

Hvor bliver der sat hæve/sænke-pullerter og hvor bliver der spærret helt af?

kort over pullerter

Svar: Ovenstående kort viser, hvor pullerterne bliver placeret. De røde streger viser de faste pullerter, og de blå prikker viser de sænbare pullerter.

 

Hvornår er pullerterne oppe og hvornår er de nede?

Svar: Pullerterne er nede i tidsrummet kl. 7.00-11.00 på hverdage og i tidsrummet kl. 7.00-10.00 på lørdage.
Søndag er de lukkede hele døgnet. Pullerterne er tidsstyret så de kører automatisk op og ned. 
Når pullerterne er oppe, kan adgang til Centrumgaden kun ske ved hjælp af adgangskode.

 

Hvordan får jeg adgang til at køre i Centrumgaden?

Svar: Du kan søge om adgangstilladelse, hvis du har brug for adgang mens pullerterne er hævet. Vi forventer, at det vil være muligt at søge tilladelse ultimo maj. Er du berettiget til at få en tilladelse, vil du få tilsendt en kode, som du indtaster på tastaturet ved de sænkbare pullertovergange.

 

Hvem kan få adgang?

Svar:

  • Politi, ambulancer og brandvæsenet vil altid have adgang
  • Kommunens driftsarbejdere der udfører opgaver som snerydning, fejning, reparation af gadebelysning osv. 
  • Er du handicappet og er visiteret til kommunens handicapkørsel, skal du søge om at få en adgangstilladelse
  • Hvis du f.eks. har brækket benet og skal køres til genoptræning, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse

 

Hvordan kommer min hjemmehjælpere ind?

Svar: Din hjemmehjælper kører ind på bagsiden af din ejendom og parkerer.

 

Hvad hvis jeg skal have udstyr fra hjælpemiddelcentralen?

Svar: Hjælpemiddelcentralen får en adgangstilladelse såfremt de ikke kan begrænse kørslen til mellem kl. 7-11 på hverdage

Jeg får bragt mad ud. Hvordan kommer de ind?

Svar: Firmaet kører ind på bagsiden af din ejendom og parkerer.

Vi skal holde et event i Centrumgaden. Hvordan kommer vi ind med vores udstyr?

Svar: Får du tilladelse til at afholde et event i Centrumgaden, vil du få en tidsbegrænset adgangstilladelse til pullertsystemet.

Jeg skal have håndværkere. Hvordan kommer de ind?

Svar: Håndværkere skal, ligesom tilfældet er i dag, parkere på bagsiden af gaden. Der bliver ikke ændret i parkeringsforbuddet i gaden. Skulle der være behov for aflæsning af tunge materiale eller afhentning af samme, som ikke kan ske fra bagsiden af din ejendom, kan du søge en adgangstilladelse til dette. Bliver tilladelsen givet, får du en tidsbegrænset kode. 

Hvad hvis jeg skal flytte?

Svar: Skal du flytte, kan du kontakte kommunen og få en tidsbegrænset adgangstilladelse. 

 

Hvad hvis jeg skal have en pakke leveret? 

Svar: Hvis leverandøren skal køre ind i Centrumgaden for at levere pakken, skal dette ske i tidsrummet kl. 7-11 mens pullerterne er nede. Er der tale om større leverancer så som møbler eller hvidevarer, kan du søge om en tidsbegrænset adgangstilladelse. 

 

 

Hvordan styres de hæve/sænkbare pullerter?
 
Svar: Pullerterne bliver indkodet med flere forskellige styringsprogrammer.  Disse programmer sikrer, at pullerterne kører både op og ned efter forudindkodede intervaller. 
 
Systemet er kodet med en tidsstyring, der sørger for, at pullerterne er sænket fra kl. 7.00-11.00 mandag til fredag og 7.00-10.00 lørdag
Pullerterne sænkes automatisk ved strømsvigt, så beredskabskøretøjer har let adgang
Pullerterne kan sænkes ved hjælp af en kode, som tastes ind på tastaturet ved den pullertreguleret overkørsel. Det kræver, at man har en adgangstilladelse 
 
 
 
Hvad hvis jeg kører ind inden kl. 11 og ikke kan komme ud igen?
 
Svar: Det er ikke tilladt at køre eller parkere i Centrumgaden mellem kl. 7.00-11.00 i hverdagene og 7.00-10.00 på lørdage medmindre du er berettiget til det - og har fået en adgangstilladelse.
Du skal sørge for at forlade gaden inden kl. 11 (kl. 10 på lørdage).
 
 
 
 
Hvad hvis der er fejl i anlægget?
 
Svar: I tilfælde af strømsvigt kører pullerterne automatisk ned for at sikre adgang til beredskabskøretøjer.
Har du glemt din kode, kan du kontakte Ballerup Kommune på tlf. nr: 4175 0170 i kommunens åbningstid.
 

Hvordan er fremkommeligheden i gaden sikret imens pullertsystemet anlægges?

Svar: Inden vi begynder anlægsarbejdet, vil der blive opsat skilte i gågaden, der viser, hvilke ind- og udgange som er spærret på grund af gravearbejder. Vi bestræber os på at afspærre så lidt som muligt under anlægsarbejdet.
Pullerterne bliver ikke hævet før hele anlægget er på plads og de berørte har haft mulighed for at søge om adgangstilladelse. 

 

Hvor lang tid tager det at anlægge de fire overgange med hæve/sænkbare pullerter?

Svar: Anlægsarbejdet forventes at tage 4 uger, og anlægsperioden vil blive varslet med skiltning i gågaden. 

 

Bliver hele Centrumgaden ensrettet? 

Svar: Ja, i forbindelse med at gaden bliver reguleret med pullerterne, bliver den også ensrettet mod Linde Allé.

 

Hvornår og hvordan får vi mere information? 

Svar: Vi har sendt breve ud til beboere og erhvervsdrivende i Centrumgaden og Sct. Jacobsvej 3. maj 2018. Information om igangsætnnig af anlægsarbejdet kan også læses på de sociale medier og i Ballerup Bladet.

 

Vi opdaterer siden med information, så snart det er teknisk muligt at søge tilladelse.

I mellemtiden er det muligt at søge om adgangstilladelse på anden vis. Beboere i Centrumgaden vil modtage et brev herom

Kontakt

Ballerup Kommune
Team Mobilitet

Mia Marie Källberg
Administrator

 

41 75 01 70

send en mail vedr. pullerter