Gravetilladelse

OBS! Behandlingstiden for ansøgning om gravetilladelse skal forventes at være op til 14 hverdage

Der skal søges om gravetilladelse, når der skal graves i offentlige og private fællesveje.

Ved nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder og hvor vejarbejdet har større konsekvens for trafikafviklingen m.v., skal ansøgningen dog indsendes senest 4 uger, før arbejdet tænkes påbegyndt.

Ved akut skade på eksisterende ledninger må der gerne graves uden en forudgående tilladelse, men ledningsejer skal dog hurtigst muligt anmelde dette til vejmyndigheden.

Hvis vejarbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette aftales med vejmyndigheden.

Ved ansøgning om gravetilladelser - og efterfølgende færdigmelding uploades fuldstændig fotodokumentation af gravestrækning før - og efter gravearbejde i selvbetjeningsløsningen.

Når din ansøgning afsluttes med upload af fotodokumentation for udført arbejde, skrives navne på samgravningsparter under punkt 9 i selvbetjeningsforløbet.

Søgeord: gravearbejde, grave i vej, grave i vejarealer, ledningsarbejde, nedlægning af rør, nedlægning af tomrør, kloak

Vigtig information

Der indkaldes til koordinerende samgravnings – og ledningsejermøde:

Torsdag den. 7. marts 2019 kl. 10.30-11.30. Mødet afholdes på Ballerup Rådhus, Ballerup Kommune, Mødecenter A, lokale 3.

Formålet er at informere og koordinere kommende og igangværende gravearbejder i de kommunale arealer med udførsel i 2019/2020.

Alle oplæg og forespørgsler vedrørende kommende graveaktiviteter og forventet anlægsprojekter sendes en uge forinden mødet til mødeansvarlig Kamma Louise Møgelvang Ruhrskov, mob. 4175 0149, kamr@balk.dk, C-BEM, Center for By, Erhverv og Miljø, Team Anlæg.

Ved for få tilmeldinger forbeholder Ballerup Kommune sig ret til at udsætte mødet.

Se kort over alle nuværende og kommende gravearbejder

Præsentationsmateriale fra sidst afholdte stormøde om anlæg og samgravning den 8. marts 2018 kan hentes her
NB: Følgende anlægsprojekter i præsentationsmaterialet for arbejder i 2019 udgår:
Ballerup Boulevard, jf. s. 7 og Torvevej/Bybuen, jf. s.8-9

 

Samgravning er, når fx flere ledningsejere har interesser i samme arbejdsområde.

Din pligt som graveaktør
I henhold til Vejlovens kapitel 9, § 73-79 samt § 83 skal graveaktører koordinere samgravning.

Ifølge Lov om offentlige veje §74, stk. 3 kan en graveaktør blive pålagt at dække de dokumenterede tab eller meromkostninger, som vejmyndigheden eller andre graveaktører lider som følge af den manglende koordinering.

Få besked om samgravning i Ballerup Kommune
Ballerup Kommune kan hjælpe med koordineringen af gravearbejder.

Du kan abonnere på at modtage en mail hver gang, der er andre, der søger om gravetilladelse i Ballerup Kommune.

Tilmeld dig information om samgravning ved at skrive til: samgravning-join@balk.dk

I mailen fremgår:

  • Vejnavn (hvor der skal graves)
  • Kontaktinformation på graveaktør

Ballerup Kommune tager ikke ansvar for de informationer, som ansøgeren skriver og som du modtager i den automatiske mail.

Svar inden 8 dage
Hvis samgravning kan finde sted, skal der tages kontakt til den/de graveaktører i samme område, der fremgår af mailen, inden 8 dage.

Efter de 8 dage vil Ballerup Kommune fortsætte behandlingen af ansøgningen med henblik på at udstede en gravetilladelse.

Afmeld information om samgravning
Du kan altid afmelde dit abonnement om gravearbejder ved at skrive til: samgravning-leave@balk.dk

OBS! Behandlingstiden for ansøgning om gravetilladelse skal forventes at være op til 14 hverdage

Søg om grave- eller ledningsarbejde på offentlig vej

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send en sikker besked

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk