Gravetilladelse

Der skal søges om gravetilladelse, når der skal graves i offentlige og private arealer.

Søgeord: gravearbejde, grave i vej, grave i vejarealer, ledningsarbejde, nedlægning af rør, nedlægning af tomrør, kloak

Vigtig information

”Indkaldelse til ledningsejermøde:

For større anlægsprojekter i de kommunale arealer, hvor gravearbejdet forventes at have en varighed på flere uger, afholdes der ledningsejermøde

Onsdag den. 3. maj kl. 10.30-12.00 på Rådhuset, mødecenter A, lokale 3.

Mødet afholdes af Ballerup Kommune, C-BEM, Anlæg.

Indkalder og mødeansvarlig er:

KammaLouise Møgelvang Ruhrskov, kamr@balk.dk; tlf. 4175 0149”

Indkaldelse til ledningsejermøde har til formål, at koordinere kommende og igangværende gravearbejder for den resterende del af 2017/2018.

Alle oplæg på kommende graveaktiviteter – og projekter bedes tilsendt ovennævnte kontaktperson senest mandag den. 1.maj 2017.”

 

Præsentationsmateriale fra stormøde om anlæg og samgravning afholdt den 16. marts 2017 kan hentes her

Samgravning er, når fx flere ledningsejere har interesser i samme arbejdsområde.

Din pligt som graveaktør
I henhold til Vejlovens kapitel 9, § 73-79 samt § 83 skal graveaktører koordinere samgravning.

Ifølge Lov om offentlige veje §74, stk. 3 kan en graveaktør blive pålagt at dække de dokumenterede tab eller meromkostninger, som vejmyndigheden eller andre graveaktører lider som følge af den manglende koordinering.

Få besked om samgravning i Ballerup Kommune
Ballerup Kommune kan hjælpe med koordineringen af gravearbejder.

Du kan abonnere på at modtage en mail hver gang, der er andre, der søger om gravetilladelse i Ballerup Kommune.

Tilmeld dig information om samgravning ved at skrive til: samgravning-join@balk.dk

I mailen fremgår:

  • Vejnavn (hvor der skal graves)
  • Kontaktinformation på graveaktør

Ballerup Kommune tager ikke ansvar for de informationer, som ansøgeren skriver og som du modtager i den automatiske mail.

Svar inden 8 dage
Hvis samgravning kan finde sted, skal der tages kontakt til den/de graveaktører i samme område, der fremgår af mailen, inden 8 dage.

Efter de 8 dage vil Ballerup Kommune fortsætte behandlingen af ansøgningen med henblik på at udstede en gravetilladelse.

Afmeld information om samgravning
Du kan altid afmelde dit abonnement om gravearbejder ved at skrive til: samgravning-leave@balk.dk

Kontakt

Ballerup Kommune

Park & Vej

4477 2000

mt-park-vej@balk.dk