Gravetilladelse

Når der skal graves i offentlige og private fællesveje, fortove og rabatter, skal der søges om gravetilladelse.

Søg om grave- eller ledningsarbejde på offentlig vej