Gravetilladelse

Når der skal graves i offentlige og private fællesveje, fortove og rabatter, skal der søges om gravetilladelse.

Kontakt

Ballerup Kommune

Park & Vej

41 75 01 70

mt-park-vej@balk.dk