Snerydning

Her kan du læse om snerydning og glatførebekæmpelse og se:

 • Grundejernes opgaver
 • Kommunens opgaver
 • Kort over kommunen, der viser prioritering af snerydning 

Læs også pjecen:

Når sneen kommer

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for:

 • Postbud
 • Avisbud
 • Renovationsarbejdere
 • Gæster m.m.

Dine opgaver er forskellige alt efter, om din ejendom ligger langs en offentlig eller privat fællesvej/-sti.

fortov og stiarealer ud for din ejendom skal du sørge for:

 • Rydde sne umiddelbart efter snefald
 • Gruse eller salte, når der er galt

Langs offentlig vej/sti
Ligger din ejendom ud til offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne og glatførebekæmpe på de arealer, der er bestemt for gående. Det gælder normalt fortove og stier.

Vintervedligeholdelsen skal ske i tidsrummet kl. 7–22

Du skal så vidt muligt anvende grus, sand eller lignende ved glatførebekæmpelse og undgå kemiske midler.

Brug af salt kan skade den omkringstående beplantning.

Biler skal så vidt muligt parkeres i egen indkørsel.

Langs privat fællesveje/stier
Samme regler som ved offentlig vej/sti - dog gælder endvidere, at du har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe på kørebanen. I de fleste tilfælde skal du kun rydde halvdelen af kørebanen, da grundejeren overfor skal sørge for sin kørebanehalvdel.

Uanset om du har adgang til den private fællesvej/-sti eller ej, har du pligt til at overholde ovenstående.

Misligholdelse
Opfylder du ikke din forpligtigelse som grundejer, kan kommunen – hvis vi skønner det nødvendigt – lade arbejdet udføre for din regning.

Du er ansvars- og erstatningspligtig, hvis nogen kommer til skade som følge af manglende vintervedligeholdelse.

Kommunen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 170 km offentlige veje samt stier og parkeringspladser.

Prioritering af snerydning
Med det mandskab og de maskiner, der er til rådighed, kan vi desværre ikke være alle steder på en gang. Ballerup Kommune har derfor lavet en prioritering af sne- og glatførebekæmpelsen.

Vi sne- og glatførebekæmper først på de mest trafikerede veje. Her er risikoen for ulykker størst. På mindre boligveje vil vintervejret sjældent medføre alvorlige ulykker. Derfor rydder vi dem til sidst.

Vi rydder busstop og fodgængerovergange, så snart det er muligt.

Snevolde
Når vi rydder for sne, er det svært at undgå, at der af og til bliver efterladt en snevold foran din indkørsel. Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne snevolden og vi beder dig venligst selv at gøre det
stykke arbejde.

Tidspunkt for snerydning
Generelt rydder vi ikke vejene mellem midnat og kl. 4 om natten.

Her kan du se prioritering af snerydning i Ballerup kommune:

 • Røde Vintervejklasse I veje ryddes først
 • Gule Vintervejklasse II veje ryddes som 2. prioritering
 • Grønne Vintervejklasse III veje ryddes som 3. prioritering

 

 

Der er mange veje, der skal ryddes og saltes, når vinteren kommer. I disse perioder foretager kommunen snerydning alle ugens dage på samtlige offentlige veje, stier og pladser.

Prioritering af glatførebekæmpelse
Kraftigt snefald og blæst kan medføre, at kommunen ikke har resurser til at rydde alle veje, stier og pladser dagligt. Veje og stier er derfor inddelt i flere kategorier, som vi rydder efter tur.

Her kan du se hvilke veje, der ryddes først: 

 • Vintervejklasse I veje med afgørende betydning for den gennemgående trafik
 • Vintervejklasse II veje med afgørende betydning for den kollektive trafik samt væsentlig betydning for den lokale trafik
 • Vintervejklasse III veje med nogen betydning for den lokale trafik
 • Vintervejklasse IV veje med mindre betydning for den lokale trafik

Glatførebekæmpelse foretages døgnet rundt på:

 • Vintervejklasse I veje med afgørende betydning for den gennemgående trafik
 • Vintervejklasse I veje med afgørende betydning for kollektiv trafik samt væsentlig betydning for lokal trafik
 •  

Glatførebekæmpelse foretages inden for normal arbejdstid på:

 • Vintervejklasse III veje med nogen betydning for lokal trafik
 • Vintervejklasse IV veje med mindre betydning for lokal trafik

Ballerup Kommunes vinterregulativ gør rede for kommunens opgaver og grundejerens forpligtelser indenfor:

 • Snerydning
 • Glatførebekæmpelse
 • Renholdelse

Vinterregulativ (2014)

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Drift

Send en sikker besked

41 75 01 67

mt-driftteam@balk.dk