Tilgængelighed

Tilgængelighed for alle er lig med god adgang langs fortove og stier, ved fodgængerovergange, busstoppesteder samt til bygninger og rekreative områder.

Her kan du læse Ballerup Kommunes tilgængelighedspolitik, tilgængelighedsplan og handleplaner.

Her kan du læse Ballerup Kommunes tilgængelighedspolitik

Ballerup Kommune har udarbejdet en tilgængelighedsplan med kommunens vigtige rejsemål og forslag til tilgængelighedsruter.

Målsætninger i Ballerups tilgængelighedsplan er:

  • At sætte fokus på fysisk tilgængelighed, så der skabes lige adgang for alle
  • At skabe overblik over tilgængeligheden på kommunale veje og stier.
  • At danne et grundlag for at forbedre borgernes konkrete muligheder for at færdes mellem egen bolig og offentlige bygninger, kollektiv trafik samt andre servicefunktioner og kulturelle tilbud.

Tilgængelighedsplanen giver planlæggere, medarbejdere og entreprenører, der beskæftiger sig med udformning og renovering af offentlige færdselsarealer ved renovering og nye projekter bedre mulighed for at indarbejde ønskede forbedringer, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Planen er udarbejdet af Center for By, Erhverv og Miljøj i tæt samarbejde med øvrige relevante centre i kommunen.

Repræsentanter for Handicaprådet og Seniorrådet og kommunens borgere er inddraget i arbejdet via en spørgeskemaundersøgelse, der danner grundlag for bl.a. udpegning af tilgængelighedsruter og udpegning af ønsker til tilgængelighedsindsatser.

Hvert år udarbejdes en tilgængelighedshandleplan, som altid har været drøftet med Handicaprådet og Seniorrådet under udarbejdelsen.

For tilgængelighedshandleplanen 2018 ønskes følgende projekter gennemført:

  • Fokus på signalanlæg: Besigtigelse, signaltekniske forbedringer og kampagne
  • Besigtigelsestur af etape 1 med Seniorrådet og Handicaprådet
  • Forbedring af tilgængeligheden på Pederstrupstien i Ballerup

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

Send sikker besked

41 75 01 70

trafikogmobilitet@balk.dk