Tilgængelighed

Tilgængelighed for alle er lig med god adgang langs fortove og stier, ved fodgængerovergange, busstoppesteder samt til bygninger og rekreative områder.

Her kan du læse Ballerup Kommunes tilgængelighedspolitik, tilgængelighedsplan og handleplaner.

SOCIALE MEDIER