Trafiksikkerhed og hastighed

Vi arbejder målrettet på, at det skal være så trygt og sikkert som muligt at færdes på vores veje og stier. Trafiksikkerhedsplan 2022-2026 udstikker retningslinjerne for de kommende 5 års trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Vi arbejder både aktivt med anlæg og ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, så vel som at vi gennemfører en færdselspræventiv indsats med fokus på den enkelte trafikants adfærd.De overordnede målsætninger er:

  • At antallet af dræbte og tilskadekomne reduceres
  • At trygheden øges
  • Øget fokus på udvikling af trafikale kompetencer og adfærd blandt kommunens borgere og brugere
  • At antallet af ture med cykel eller til fods øgesTrafiksikkerhedsplanen er inddelt i 4 temaer med 22 målsætninger

  • Hastighedsreduktion
  • Færre uheld
  • Fremtidens trafikant
  • Trygge bolig- og erhvervsområderDu kan læse mere i den gældende Trafiksikkerhedsplanen og orientere dig om hastigheder og trafikmængder på vejene i kommunen.