Trafiksikkerhed og hastighed

I Ballerup Kommune har vi fokus på trafiksikkerhed og hastighed.

Målsætning i Ballerup Kommune har følgende temaer:

  • Lavere hastighed
  • Færre uheld
  • Øget tryghed
  • Sikre skoleveje

Du kan læse mere i vores gældende Hastighedsplan og orientere dig om hastigheder og trafikmængder på vejene i kommunen

Biltællinger i Ballerup Kommune

Cykeltællinger i Ballerup Kommune

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

Send sikker besked

41 75 01 70

trafikogmobilitet@balk.dk