Trafiksikkerhed og hastighed

Vi arbejder målrettet for at øge trafiksikkerheden og reducere hastigheden på kommunens vejnet.
De seneste år har vi arbejdet ud fra Hastighedsplan 2015-2020, som danner rammen for vores indsats

Målsætning i Ballerup Kommune har følgende temaer:

  • Lavere hastighed
  • Færre uheld
  • Øget tryghed
  • Sikre skoleveje

Du kan læse mere i vores gældende Hastighedsplan og orientere dig om hastigheder og trafikmængder på vejene i kommunen

SOCIALE MEDIER