Advarsel ikon

Coronavirus

Følg med i hvordan den aktuelle situation påvirker Ballerup Kommune

Trafiksikkerhed og hastighed

Vi arbejder målrettet for at øge trafiksikkerheden og reducere hastigheden på kommunens vejnet.
De seneste år har vi arbejdet ud fra Hastighedsplan 2015-2020, som danner rammen for vores indsats

Målsætning i Ballerup Kommune har følgende temaer:

  • Lavere hastighed
  • Færre uheld
  • Øget tryghed
  • Sikre skoleveje

Du kan læse mere i vores gældende Hastighedsplan og orientere dig om hastigheder og trafikmængder på vejene i kommunen

SOCIALE MEDIER