Trafikstøj

Støjhandlingsplanen omhandler bekæmpelse af trafikstøj og indeholder blandt andet en oversigt over støjreducerende tiltag, som allerede er indført i Ballerup kommune.

Støjhandlingsplan (2013-2018)