Trafikstøj

Støjhandlingsplanen omhandler bekæmpelse af trafikstøj og indeholder blandt andet en oversigt over støjreducerende tiltag, som allerede er indført i Ballerup kommune.

Støjhandlingsplanen omfatter kun trafikstøj, idet der ikke er virksomheder, som giver anledning til væsentlig støjbelastning i kommunen.

Støjhandlingsplan 2018 – 2023

Virkemiddel- og idékatalog