Vejnet i kommunen

Her finder du kort over vejnettet i kommunen samt en oversigt over offentlige og private fællesveje.

Vejnettet i Ballerup Kommune er delt op i statsveje, kommuneveje og private fællesveje:

Statsveje i Ballerup

  • Ringvej B4
  • Måløv Byvej (fra Kildedalsvej/Knardrupvej mod vest)

Vejdirektoratet er vejmyndighed på de statslige veje.

Kommuneveje
Ballerup Kommune er vejmyndighed.

Private fællesveje
Ballerup Kommune er vejmyndighed (administreres efter Lov om private fællesveje)

Se kort over vejnet
Her kan du se markering af:

  • buslinier (vælg By & Bolig og derefter Buslinjer)
  • busstoppesteder (vælg By & Bolig og derefter Busstoppesteder)

Vejportalen CVF (Central vej- og stifortegnelse) tilbyder én indgang til viden og data på vej- og trafikområdet. Bag vejportalen står vejmyndighederne i Danmark.

Se kort over offentlige og private fællesveje

Sådan gør du

  • Vejmyndighed: vælg Ballerup
  • Kommune: vælg Ballerup
  • Veje eller stier: vælg, hvad du vil se
  • Status: vælg mellem offentlig, privat fælles, privat og almen

Ønsker du at råde over offentlige veje og private fællesveje, skal du søge om lov hos kommunen.

Læs om de forskellige typer af ansøgninger, og om de krav der stilles her

Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ

På Retsinformation.dk kan du læse Vejloven og Privatvejsloven

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

Send sikker besked

41 75 01 70

trafikogmobilitet@balk.dk