Vejnet & brug af vejareal

Her finder du kort over vejnettet i kommunen samt en oversigt over offentlige og private fællesveje.

Læs om, hvordan du på Ballerups offentlige veje og private fællesveje søger tilladelse til:

 • midlertidigt råden over vejareal
 • udendørs arrangement
 • opstilling af materiel
 • grave- eller ledningsarbejde

Sommerferie

Graveansøgninger har en længere sagsbehandlingstid i ugerne 28-32.

Ved spørgsmål kan team Mobilitet kontaktes på 4175 0170

Vejnettet i Ballerup Kommune er delt op i statsveje, kommuneveje og private fællesveje:

Statsveje i Ballerup

 • Ringvej B4
 • Måløv Byvej (fra Kildedalsvej/Knardrupvej mod vest)

Vejdirektoratet er vejmyndighed på de statslige veje.

Kommuneveje
Ballerup Kommune er vejmyndighed.

Private fællesveje
Ballerup Kommune er vejmyndighed (administreres efter Lov om private fællesveje)

Se kort over vejnet
Her kan du se markering af:

 • buslinier (vælg By & Bolig og derefter Buslinjer)
 • busstoppesteder (vælg By & Bolig og derefter Busstoppesteder)

Vejportalen CVF (Central vej- og stifortegnelse) tilbyder én indgang til viden og data på vej- og trafikområdet. Bag vejportalen står vejmyndighederne i Danmark.

Se kort over offentlige og private fællesveje

Sådan gør du

 • Vejmyndighed: vælg Ballerup
 • Kommune: vælg Ballerup
 • Veje eller stier: vælg, hvad du vil se
 • Status: vælg mellem offentlig, privat fælles, privat og almen

Ønsker du at råde over offentlige veje og private fællesveje, skal du søge om lov hos kommunen:

OBS!
Behandlingstiden for ansøgning om ovenstående vil være op til 14 hverdage

Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ

På Retsinformation.dk kan du læse Vejloven

Kontakt

Ballerup kommune

Team Mobilitet

Send en sikker besked

41 75 01 70

c-bem-mobilitet@balk.dk