Borgerforslag arkiv

Herunder kan du finde de tidligere borgerforslag, der har været til afstemning.

Afsluttede Borgerforslag

Den grønne omstilling er godt på vej, men den skal have lidt ekstra hjælp på nogle fronter.

Der er fx. mangle på ladestander i Ballerup kommune, og det holder mange fra at købe en elbil. Mange af byens borgere bor i almen boligforening, og der er ikke mulighed for at få en offentlig ladestander op, da den koster op mod 20-30.000 kr.

Et beløb som boligselskaberne ikke vil bruge penge på.

Når du køber en elbil idag, for du en gratis ladestander med i handlen, men når du så bor i lejlighed ( almen bolig ) kan du ikke bruge denne gratis ladestander til noget, da man ikke kan installere den i er lejlighedskompleks.

Mit forslag går ud på at kommunen går mere aktivt ind i kampen, og støtter opsætning af de dyre ladestandere. Det kunne være et samarbejde mellem ladestander leverandør, boligselskab og kommune. 

Der er sikkert os andre måder stykke et lign. forslag sammen på. Vi kan også kigge ind til vores naboer i KBH, som har sat et lign projekt igang i samarbejde med Clever.

Jo flere ladestander der står hvor borgerne bor, jo flere tør tage springet ud i en investering i elbil. Kunne være godt at se Ballerup Kommune være blandt de første og ta den næste skridt i grønne omstilling.

Forslaget er stillet af Kenneth Derderding

Forslaget er stillet af Pernille Reenberg og udløb den 27. juli 2020.

Oprettelse af en "Grøn guide" i Ballerup - f.eks. som den i Gladsaxe - https://ggglx.dk/ (Eksternt link)

Forslaget er stillet af Allan Kaltoft Pedersen og udløb den 4. august 2020. Forslaget er opnåede nok stemmer til at blive behandlet i Kommunalbestyreslen, som har oversendt det til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Forslagets ordlyd:

Der forlyder der snart skal laves en lokalplan for Skovlunde center syd som der har været gjort for Skovlunde center nord.

I vinderen af arkitektkonkurrencen har det været illustreret at den nuværende store parkeringsplads der strækker fra kulturhuset til Ballerup Boulevard skulle omdannes til bygninger.

Dette har den negative konsekvens at Skovlunde ikke længere vil have en cementeret plads til afholdelse af arrangementer som f.eks. Skovlunde byfest, der årligt holdes på den plads.

Derfor stilles dette forslag med henblik på man i den kommen lokalplan indtænker et torv i Skovlunde syd. En levende by har brug for et sted at kunne afholde disse fælles arrangementer, og et torv vil eller plads, vil være en æstetisk flot og tillokkende tilføjelse til den store nye byfornyelse Skovlunde i disse år oplever.

Forslaget er stillet af Lise Wenzel Andersen og udløb 10. september 2020.

I skriver på kommunens hjemmeside, at vi i kommunen har mange brændeovne, og at brændeovne forurener meget. Vi lever i en tid, hvor der er stort fokus på at nedbringe CO2 , jeg vil derfor foreslå, at man begrænser brugen af brændeovne i kommunen.

Jeg vil foreslå, at man starter med at forbyde at bruge brændeovne om natten. Vi kan ikke have vinduet åbnet om natten i vinterperioden, da brænderøgen vælter ind ad vinduet. Det må være en menneskeret at kunne få frisk luft ind ad vinduet.Vi bor jo ikke i Ruhr-distriktet.

Forslaget blev stillet af Renata Lohse og udløb 6. oktober 2020.

Søndergårds området og søerne er blevet meget flot og bliver flittig benyttet bl.a. til gåture omkring søerne.

Det ville være rigtig flot med 1 stort - eller 1 stort og 2 mindre - springvand i søerne.

Selvom det tilsyneladende ikke kan rense søerne og fremme iltning af søerne synes jeg alligevel at det ville være super med springvand.

Forslaget er stillet af Maria Lysholt Salge og udløb den 8. oktober 2020. Forslaget opnåede nok stemmer til behandling i Kommunalbestyrelsen, som har oversendt det til behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Forslagets ordlyd:

Jeg ønsker der igen kommer tilskud til pasning af eget barn hjemme. Dette er et ønske fra flere forældre, og nytilkomne i kommunen, som ikke ønsker at få deres barn passet ude, imens de er små. Det vil også tage noget af det pres som de oplever i institutionerne. Der vil være flere hænder til de børn, som går i institutionerne. Der er flere kommuner som er begyndt at indføre tilskuddet igen, og det vil give os forældre en chance for, at vurdere hvilken start på livets, som vi mener er bedst, for vores barn.

Forslaget er stillet af Richard Studsgaard Larsen og udløb 30. december 2020.

I gennem ca 5 år har jeg fulgt mine børnebørn på vej til og fra børnehave, skole mv. og har derfor været cyklerne og gående trafikant på skolestierne omkring Måløv skole. Det går til tider meget hektisk til og et under ikke flere kommer til skade.

Mit forslag går på at træne samtlige trafikanter (også voksne) så når man selvstændigt er i den “store trafik” så ved man hvad man skal gøre. Det kræver i min optik, at man optegner en bedre opmærkning på stierne, så man   ved hvor man skal holde tilbage og midterlinjer med dobbelt optrukket når der ikke må overhales, så man forbliver i sin højre side. På udsatte steder kunne opsættes færdselstavler i børnestørrelse efter behov.Det fører for vidt at beskrive alle detaljer, men det handler om at tilvende børn (og voksne) en god sikkerhedskultur.

En anden baggrund for mit skriv er at jeg i mange år har arbejdet med trafiksikkerhed, undervisning og ledelse. Vi havde bla en sætning vi satte op for at understrege vigtigheden af sikkerhedsarbejde.

Hvis du syntes sikkerhed er dyrt, så prøv en ulykke.