Ballerup Kirke

Ballerup Kirke

Ballerups middelalderkirke på Kirketorvet.

Ballerup kirke (Sct. Jacobs kirke) er opført omkring år 1200, men er præget af mange senere ombygninger og udvidelser. Kirken består nu af et romansk skib og kor, et tårn fra omkring 1525, samt et sideskib mod nord fra 1885 med samtidigt sakristi, som er placeret nord for koret. Våbenhuset ved tårnets nordside er fra senmiddelalderen, men alle oprindelige detaljer er skjult af sideskibets murværk.

Kirkens kalkmalerier er et besøg værd. De er malet af en anonym maler “Kongsted-maleren”, som er kendt for personlige ansigter og meget smukke og tidssvarende dragter. De ældste malerier stammer fra 1250. De kan dateres på grund af de moderigtige dragter. De ses i korbuen og viser Kain og Abels offer. Resten af malerierne stammer fra 1430 - 1450. De er formentlig malet af den samme kunstner.

Du kan se hvornår Ballerup Kirke er åben og hvordan du kan få en guidet rundvisning på Ballerup Sogns hjemmeside

Vis større kort