Fællespladsen

Lige midt i Vænge-kvarteret har Pernelle Maegaard og lokale børn skabt en farverig plads.

Hvad enten man kommer løbende fra skolegården over til den store grønne plæne mellem boligblokkene, eller man kommer cyklende ad smutvejen mellem Rugvænget og Kornvænget, så ligger den der, Fællespladsen – Vængernes farverige midtpunkt.

En cirkelformet plads omkranset af lyseblå siddeplinte og lige i midten en kuppel belagt med tusindvis af små mosaiksten. Fra et lille hul i toppen risler der somme tider vand ud og gør farverne ekstra intense. Men dertil kommer hundredvis af kvadratiske mosaikfliser nedfældet i asfalten, som danner 8 stråler ud fra kuplen.

Det er børn fra Rugvængets skole der har lavet mosaikfliserne, men under kyndig vejledning af Pernelle Maegaard, der er kunstneren bag Fællespladsen. Hun fik opgaven af bestyrelsen bag det store Kvarterløft af Vængerne. De fik den åbne og imødekommende plads de ønskede sig.

 

Pernelle Maegaard (f.1952), billedkunstner.