Budget for 2010

Budgettet for 2012 blev vedtaget af en enig Kommunalbestyrelse mandag den 10. oktober 2011

Udskrivningsprocenten blev fastsat uændret til 25,5 pct. og grundskyldspromillen uændret til 28,89 prm.

Ved at klikke på punkterne nedenfor finder du en kort oversigt over budgettet og det materiale (budgetbilag), der er udarbejdet undervejs i budgetlægningen.

Under punktet "Budgetoversigt" kan du også se det materiale, der blev uddelt til tilhørerne ved det møde i Kommunalbestyrelsen, hvor budgettet blev vedtaget. Endvidere kan du læse den tale, som borgmester Ove E. Dalsgaard holdt ved fremlæggelsen af det endelige budgetforslag. Nedenfor finder du også de andre partiers ordførertaler

Alle partierne i Kommunalbestyrelsen har samtidig indgået en politisk aftale om servicestrategien og budgettet for 2012. Aftaleteksten kan ses via dette link.