Dagtilbuddet Bybjergvej

Et aktivitets- og samværstilbud

Dagtilbuddet Bybjergvej er et  § 104 tilbud med 25 fuldtidspladser.

Målgruppen er voksne (18-65 år) med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, nogle også med fysiske handicap, som ikke kan tilbydes beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller i en beskyttet virksomhed.

Dagtilbuddet modtager fortrinsvis brugere fra Ballerup Kommune, men kan efter aftale modtage fra andre kommuner.

 

SOCIALE MEDIER