Specialsport

Specialsport er et idrætstilbud til alle med særlige behov i alderen 6-99 år. Det dækker alle kommuner i Region Hovedstaden. Specialsport.dk giver et godt overblik over, hvilke fritidstilbud der findes. 

Der er typisk tale om børn og unge i skolealderen med handicap eller andre særlige behov, som oftest ikke har adgang til de almindelige klubbers tilbud. Det kan for eksempel være børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, fysiske handicaps eller psykiske sygdomme. Det kan også være børn og unge, som af en hvilken som helst årsag har brug for en mere tryg ramme til sin sport, eller søskende til handicappede børn og unge, der måske går på holdet i forvejen.

Kontakt idrætskonsulent Lise Østergaard  Pedersen på 2348 7014, hvis jeres forening overvejer at starte et nyt tilbud op.

Læs mere om muligheden for at få støtte til nye idrætstilbud fra fællespuljen på Høje Taastrup Kommunes hjemmeside. Her finder du også et ansøgningsskema.

Læs mere