Tilskud til foreningers aktiviteter for ukrainske flygtninge

I 2023 kan foreninger søge om tilskud til opstart af aktiviteter for ukrainske flygtninge, eksempelvis til oversættelse af invitationer og køb af udstyr og remedier til udlån ved deltagelse i aktiviteter (se flere eksempler herunder). Der kan ikke søges om tilskud til aflønning af trænere og ledere i foreningen.

Der ansøges pr. mail. Se hvad ansøgningen skal indeholde herunder.

Ansøgninger til og med 10.000 kr. behandles administrativt. Ansøgningerne behandles løbende, men forvent op til fire ugers behandlingstid i ferieperioder.

Ansøgninger over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Se ansøgningsfrister herunder.

Ved modtagelse af tilskud, skal der fremsendes regnskab senest fire uger efter aktiviteten er afholdt.

Fik I ikke søgt tilskud inden afholdelse af aktiviteten, kan I stadig få refunderet dokumenterede udgifter op til 500 kr. Se hvordan i afsnittet "Fik I ikke søgt tilskud?". 

Ansøgning og regnskab sendes til kultur@balk.dk