Kulturinstitutioner

Ballerup Bibliotekerne består af Ballerup Bibliotek, som er kommunens hovedbibliotek samt Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus

På Ballerup Bibliotekerne kan du låne bøger, film, spil, musik og meget mere. Du har også gratis adgang til en lang række forskellige faciliteter og ressourcer både fysisk og digitalt. Blandt andet mødelokaler, studierum og adgang til diverse databaser og IT-udstyr. Herudover det særlige værksted Makerspace og den hyggelige café på hovedbiblioteket.

Ballerup Bibliotekerne udbyder et væld af aktiviteter og tilbud for både børn og voksne og formidler kultur, viden og oplevelser i tæt samarbejde med borgerne og en stor gruppe engagerede frivillige.

bib.ballerup.dk finder du information om aktiviteter og tilbud for både voksne og børn i alle tre huse. Du kan også følge Ballerup Bibliotekerne på facebook

Ballerup Museum er et kulturhistorisk museum, der formidler kommunens historie. Museet har til huse på Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og Skomagerhuset og er en del af det levende landsbymiljø i Pederstrup.

Året igennem byder Ballerup Museum på skiftende udstillinger og aktiviteter for både børn og voksne.

Til museet hører også en prydhave og en krydder- og dufthave.

Der er gratis adgang til Ballerup Museum. Læs mere om aktiviteter, udstillinger, åbningstider og lignende på museets hjemmeside. Du kan også følge Ballerup Museum på facebook

Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder undervisning til alle kommunens børn og unge mellem 0-25 år. Skolens tilbud omfatter bl.a. rytmik, musikværksted, instrumentalundervisning, sang, computermusik, studieteknik, dans, orkestersammenspil og billedkunst.

Skolen tilbyder endvidere undervisning til voksne og råder også over to øvecontainere, hvor forskellige bands øver.

Ballerup Musik- og Kulturskole afholder mange arrangementer - store som små - og indgår i kommunens kulturliv som et væsentligt indslag. Læs mere på Ballerup Musik- og Kulturskoles hjemmeside. Du har også mulighed for at følge skolen på facebook

Ballerup Stadsarkiv er både stads-, IT- og lokalarkiv for Ballerup Kommune. Arkivet har titel af stadsarkiv, fordi det modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er samtidig også lokalarkiv, fordi det indeholder private arkivalier.

Sammensætningen af de kommunale arkivalier og de private arkivalier gør, at Ballerup Stadsarkiv har historisk materiale til at belyse hele Ballerup Kommunes historie. Kilderne bliver opbevaret på stadsarkivet, hvor alle interesserede har adgang til dem via læsesalen. Du kan læse mere om Ballerup Stadsarkiv på stadsarkivets hjemmeside.

Baltoppen Bio ligger i forlængelse af Baltoppen LIVE og er Ballerups biograf. Den drives af en privat forpagter og har to store biografsale med henholdsvis 168 og 61 pladser. Salene er nyrestaurerede og med nye stole, markedets bedste 3D-system og tilsvarende lydsystemer er Baltoppen Bio helt i front på biografmarkedet.

Med over 100 premierefilm om året tilbyder biografen oplevelser i alle genrer. Mange af filmene får tilføjet ekstra dimensioner, når biografen afholder BabyBio, SeniorBio, BilligBio Onsdag, SkoleBio, forpremierer, midnatsfilm, særarrangementer, Middag & Film og Opera- og KunstBio. Læs om alle de spændende arrangementer og koncepter på biografens egen hjemmeside.

Til biografen er tilknyttet to store børnefilmklubber fra Ballerup og Stenløse og herudover er Baltoppen Bio også en del af Ballerup Børnefilmklub.

Baltoppen Bio er borgernes egen lille lokalbiograf med det store indhold. 

Baltoppen LIVE er en markant kulturhus på kanten af København. Baltoppen LIVE præsenterer turnerende professionelle kunstnere, kompagnier og bands, der optræder med musik, performances, nycirkus, moderne dans, traditionelt teater samt stand-up og comedy shows.

Den lokale teaterforening “TEMA – teater i Baltoppen” viser ca. 50 voksen- og børneforestillinger om året på Baltoppen LIVEs scene, hvor også de lokales frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter.

Foreninger, institutioner og virksomheder kan leje Baltoppen LIVE til arrangementer, foredrag og konferencer.

Læs mere om Baltoppen LIVE på kulturhusets hjemmeside. Du har også mulighed for at følge Baltoppen LIVE på facebook

Ballerup Billedskole tilbyder rum, tid og undervisning, til at udvikle børnenes billedtekniske færdigheder og evnen til at udtrykke sig personligt i billeder. Forskellige tegnemetoder og grundteknikker som genstandstegning, portræt, tegneserie, lys/mørke, struktur, komposition og perspektiv er alt sammen elementer til forståelse af de muligheder, tegning giver til at skabe.

Børnekulturcenteret er et værkstedshus for børn og unge fra Ballerup Kommune, som idéudvikler og tilbyder projekter til børn og unge i skole- og institutionssammenhæng. Udgangspunktet for projekterne ligger i børns møde med professionelle kunstnere inden for områder som teater, film, litteratur, billedkunst og musik.

Børnekulturcentret er sammen med Ballerup Billedskole en del af Ballerup Musik- og Kulturskole. Børnekulturcentrets tilbud annonceres på portalen Skolen i virkeligheden. Tilmelding til Billedskolens aktiviteter finder sted på Ballerup Musik- og Kulturskoles hjemmeside

Spillestedet Baghuset har for længst manifesteret sig som stedet hvor folk, med hang til hygge, fest og musik, mødes. Den godt 100 år gamle lagerbygning i Reehs Kjøbmandsgård, der i 1984 gennemgik en forunderlig forandring til det nuværende spillested, summer af nostalgi og intimitet. I repertoiret præsenteres en bred vifte af forskellige arrangementer og byder ud over koncerter på bl.a. teater, revy og udstillinger. Musikken spænder genremæssigt bredt og hen over året præsentes et væld af koncerter fra folk, jazz og klassisk til ultimativ rock. 

Spillestedet Baghuset er stillet til rådighed for Musisk Samråd i Ballerup, som er en paraplyorganisation for Ballerup Kommunes musiske og kulturelle foreninger. Baghuset udlejes også til private borgere. 

Læs mere om Baghuset og aktiviteterne i bygningen på spillestedets hjemmeside

Ungdomskulturhuset er for alle unge i Ballerup Kommune.

Det er de unge der bestemmer, hvordan huset skal være, hvad der skal ske og hvordan det er indrettet.

Huset drives så vidt muligt af frivillige unge, med et minimum af professionel assistance.

Ungdomskulturhuset Vognporten er stedet, hvor alle de unges idéer kan blive realiseret. Intet er for småt og intet er for stort og husets motto er “Vi siger aldrig nej til en ung.” 

I Ungdomskulturhuset Vognporten finder man også Ungdomsrådet og Ungdomspuljen.

Du kan læse mere om huset, aktiviteterne mv. på Vognportens hjemmeside

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid

Send sikker besked

4477 2000

Kontakt os