Indstil din kandidat til integrationsprisen

Integrationsprisen gives for den særlige og/eller vedvarende indsats i arbejdet med/for den vellykkede integration. Indsatsen skal primært være rettet mod borgere i Ballerup Kommune og mindst et af nedenstående kriterier skal være opfyldt:

  • Skabe relationer/netværk
  • Skabe nye tværkulturelle fællesskaber
  • Bidrage til, at unge med anden etnisk baggrund end dansk får fodfæste i uddannelse eller job.

Integrationsprisen kan endvidere gives til den/de, der inspirerer andre til at engagere sig som frivillig i integrationsindsatsen.

Integrationsprisen kan ikke gives til Ballerup Kommunes institutioner/afdelinger/ansatte. 

Indstillingen skal sendes senest den 9. december 2021.

Indstil din kandidat til integrationsprisen her

SOCIALE MEDIER