Kolonier og hytter

Ballerup Kommune ejer kolonien Bøtø Strandpark. Derudover ejer kommunen Blokhytten, som benyttes som hovedbase for de naturbaser, som er oprettet i alle skoledistrikter.

Fælles for Bøtø Strandpark og Blokhytten er, at de overvejende udlejes til klubber, institutioner og skoler beliggende her i kommunen.

Bøtø Strandpark kan endvidere lejes af tilskudsberettigede foreninger fra Ballerup Kommune.

Foreninger m.v. uden for Ballerup Kommune kan også leje Bøtø Strandpark, men der er specielle retningslinjer herfor.

SOCIALE MEDIER