Grønt Råds Pulje

Kriterier for tildeling af midler fra Grønt Råds Pulje

Grønt Råd har en pulje på 50.000 kr. om året til natur- og miljøprojekter blandt borgere og foreninger.

Kriterier for tildeling af midler er godkendt på Grønt Råds møde den 29. november 2019.

Formål:
Formålet med Grønt Råds pulje er at støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v..

Ansøgere:
Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan søge om tilskud til lokale aktiviteter f.eks. oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag. Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter hvortil, der ikke er offentlig adgang.

Ansøgninger:
Ansøgninger til den grønne pulje skal indeholde oplysninger om;
1. Ansøgeren
2. Aktivitetens/projektets navn
3. Formålet med aktiviteten/projektet
4. Beskrivelse af aktiviteten/projektet
5. Økonomi
6. Tidsplan med angivelse af forventet udgift pr. år
7. Den forventede miljøeffekt af aktiviteten/projektet
8. Formidling af aktiviteten/projektet.

Ansøgningen skal sendes til Ballerup Kommune, Sekretariatet for Grønt Råd, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup eller til mailen mt-miljo@balk.dk. Ansøgningerne forelægges Grønt Råd på de første 4 af de 5 årlige møder. Der er derfor ansøgningsfrist 4 gange årligt – 4 uger før hvert møde i Grønt Råd. I første år af valgperioden vil det kun være muligt at ansøge på tre møder.

Datoer for møder i Grønt Råd i 2024 er: 

 • Onsdag den 21. februar
 • Tirsdag den 23. april – Frist 26. marts
 • Torsdag den 20. juni (flyttes til endnu ikke besluttet dato)
 • Onsdag den 18. september – Frist 21. august
 • Torsdag den 21. november

Datoer for møder i Grønt Råd i 2025 er:

 • Onsdag den 19. februar – Frist 22. januar
 • Tirsdag den 29. april – Frist 1. april
 • Torsdag den 19. juni – Frist 22. maj
 • Onsdag den 17. september
 • Torsdag den 20. november
   

Støttebeløb
Der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men den årlige udgift kan ikke overstige 50.000 kr.
Der er heller ikke krav om egenfinansiering i forbindelse med tildeling af støtte.

Udbetaling af støttebeløb
Midler, som er godkendt, skal anvendes i det år, hvor de er godkendt.
Som udgangspunkt betaler ansøgeren for den ansøgte aktivitet, hvorefter den kvitterede faktura sendes til rådhuset med angivelse af ansøgerens CVR- eller CPR-nummer. Herefter udbetales pengene til ansøgeren. Der kan inden en aktivitet udføres aftales andre sagsgange med sekretariatet for Grønt Råd.

Afrapportering
Det forudsættes, at ansøger efter projektets afslutning over for Grønt Råd redegør for projektets forløb, herunder for udgifterne til projektet. Det forudsættes desuden, at ansøgeren redegør for, hvorledes de indhøstede erfaringer om projektet vil blive formidlet til andre interesserede.