Internationale besøg

Ballerup Kommune yder tilskud til børn og unge under 25 år til rejser og udvekslinger til kommunens samarbejdsbyer, herudover yder kommunen et årligt tilskud til kommunens venskabsbyforeninger.

Ansøgning om tilskud indsende til Center for Skoler, Institutioner og Kultur