Kunstpuljen

Har I planer om at købe og opstille et kunstværk, der hvor I bor eller et andet sted i kommune, kan I søge om et tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget. Hvis udvalget synes om jeres projekt kan de yde tilskud. 

Vi har ikke noget ansøgningsskema. Til gengæld er der nogle oplysninger, som du skal huske at have med, når du søger om penge:

  • Projektets titel
  • Ansøger (navn, adresse, telefon, e-mail)
  • Projektansvarlig (navn, adresse, telefon, e-mail)
  • Hvor mange penge der søges om
  • Beskriv jeres projekt i detaljer, herunder form og indhold og jeres valg af kunstner
  • Samlet budget
  • Hvor meget bidrager I selv med
  • Andre sponsorer
  • Tidsplan for projektet
  • Eventuelle samarbejdspartnere

Der skal søges om tilskud i god tid, så Kultur- og Fritidsudvalget kan tage stilling til sagen inden arrangementet afholdes.  

Ansøgningsfrist    Dato for møde i Udvalget
27. november 2023     9. januar 2024
18. december 2023 30. januar 2024
17. januar 2024 27. februar 2024
 4. marts 2024  9. april 2024
 8. april 2024  7. maj 2024
24. april 2024 28. maj 2024
27. maj 2024 13. august 2024
12. august 2024 10. september 2024
2. september 2024  1. oktober 2024
30. september 2024  5. november 2024
28. oktober 2024 26. november 2024
27. november 2024 januar 2025