Vækstpuljen

Kultur- og Fritidsudvalget har en særlig pulje på ca. 28.000 kr. til nye initiativer, udvikling og forsøg indenfor folkeoplysningsområdet. Puljen er til aktiviteter, der fremmer foreningslivets engagement og fællesfølelse overfor det omgivende samfund.

Puljen prioriterer projekter:

  • Med en social målsætning
  • Der styrker medborgerskabsfølelsen blandt folk med anden etnisk baggrund
  • Med dokumenterbare aktiviteter
  • Med blivende effekt og/eller
  • Kunstnerisk effekt
  • Med fokus på det aktive medborgerskab og styrkelse af civilsamfundet

Ansøgninger til Vækstpuljen sendes til kultur@balk.dk. Længere nede på denne side, kan du se, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Hvis jeres nye initiativ involverer aktiviteter for børn og unge med funktionsnedsættelse, kan I også søge Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje om tilskud. Puljen administreres af Høje-Taastrup Kommune. Læs mere og find ansøgningsskema. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Vækstpuljen, Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje eller andre af vores tilskudsmuligheder.