Farligt affald

Som virksomhed i Ballerup Kommune, er I forpligtet til at sortere alt jeres affald. Noget egner sig til genanvendelse, noget kræver særligt behandling og noget skal gå til energiudnyttelse ved forbrænding.

I skal selv indgå aftale med en vognmand og leje af beholder og afhentning af de forskellige affaldstyper.

Vejledning til hvordan din virksomhed skal anmelde, opbevare, transportere og afskaffe farligt affald:

SOCIALE MEDIER