Klinisk risiko- & medicinaffald

En del af det affald, der bliver produceret i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, er uegnet til bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation. Dette skyldes bl.a. smitterisiko, risiko for stikskader samt etiske årsager.

Som virksomhed i Ballerup Kommune, er I forpligtet til at sortere alt jeres affald. Noget egner sig til genanvendelse, noget kræver særligt behandling og noget skal gå til energiudnyttelse ved forbrænding.

I skal selv indgå aftale med en vognmand og leje af beholder og afhentning af de forskellige affaldstyper

SOCIALE MEDIER