Gebyr og regler for erhvervsaffald

Regeringen har afskaffet det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019 hvilket betyder, at der fremadrettet ikke opkræves affaldsgebyr fra Ballerup Kommunes virksomheder.

Du skal dog stadig betale for at benytte Ballerup Kommunes genbrugsstation.

SOCIALE MEDIER