Sortering af erhvervsaffald

Som virksomhed i Ballerup Kommune, er I forpligtet til at sortere alt jeres affald. Noget egner sig til genanvendelse, noget kræver særligt behandling og noget skal gå til energiudnyttelse ved forbrænding.

I skal selv indgå aftale med en vognmand og leje af beholder og afhentning af de forskellige affaldstyper.

Til hjælp med den daglige håndtering af affald kan du hente og printe en række faktaark om affald fra virksomheder.

SOCIALE MEDIER