Erhvervslokaler

Søg efter ledige erhvervsejendomme og erhvervslokaler i Ballerup

Erhvervsejendomme
Ejendomstorvet.dk

Erhvervslokaler
Lokalebasen.dk/Ballerup
Lokaleportalen.dk/Ballerup
Respace.dk
Ejendomstorvet.dk

Søg specifikt på den type af lokaler, du skal bruge i Ballerup
Kontorlokaler
Butikslokaler
Lager og produktionsejendomme og lokaler
Hoteller og restauranter
Investeringsejendomme
Grunde til salg
Andre typer

Kontorfællesskaber
Findkontorfællesskab.dk
Lyfaparken
Regus Ballerup
The Energy Hub
World Trade Center Ballerup
The Camp (et corporate co-working space for 300 tech-iværksættere og  intraprenører – powered by Tryg Forsikring og Rainmaking Loft) 

Råd & vejledning
Erhvervslejeloven