Erhvervsparker

Ballerup Kommune er en del af Greater Copenhagen og bidrager til regionens erhvervsudvikling. Ballerups mange erhvervsparker huser nogle af landets største virksomheder, der bidrager positivt til udviklingen af en dynamisk storbyregion.

Alene erhvervsområdet Lautrup rummer landets største koncentration af højteknologiske virksomheder. Området betegnes ofte som Greater Copenhagens ”Silicon Valley” med:

 • Knap 20.000 arbejdspladser inden for IT og teknologi

Læs mere om Ballerups erhvervsområder:

 

 

Ballerup Erhvervspark er på godt 50 ha og ligger på grænsen mellem by og land vest for Ballerup bymidte. Her kiler det sig ind mellem den idylliske landsby Pederstrup og den fredede Råmose.

I den ældste del, omkring Telegrafvej, ligger:

 • Bosch
 • Biolin Scientific
 • Alarmcentral 1813
 • uddannelsesinstitutionen TEC Ballerup

Dele af området er under omdannelse til blandede service-erhverv samt boliger.

Omkring Pederstrupvej ligger:

 • Symphogen
 • Struers
 • Energinet.dk
 • Ambu
 • Jakon

 

 

Industriparken er Ballerups klassiske, centralt beliggende industrikvarter. Det omfatter 105 ha mellem Ring 4 og Skovlunde og ligger tæt ved Malmparken Station.

I området nord for S-toget ligger blandt andet:

 • LEO Pharma
 • BASF
 • RMIG
 • Sony
 • Xerox

I området syd for S-toget ligger blandt andet Ballerup Bilbys mange virksomheder sammen med:

 • DBC
 • LE34

 

 

Lautrupgård indeholder Danmarks største koncentration af højteknologiske virksomheder. Området har siden 1970’erne udviklet sig til et af Danmarks mest betydningsfulde erhvervsområder.

Området dækker mere end 250 hektar (2,5 km²) og er åbent og grønt med bevoksning og små søer. I den grønne kile, for enden af Lautrupparken, ligger den lokale golfklub.

Lautrupgård er hjem for store domiciler, som fx:

 • Atea
 • GN Store Nord
 • KMD
 • NETS
 • Pfizer
 • Schneider Electric
 • SDC
 • Siemens
 • Topdanmark
 • Tryg
 • World Trade Center

Uddannelsesinstitutioner
Lautrupgård er epicentret for det gode samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Ballerup Kommune.

Her ligger uddannelsesinstitutioner med tilsammen over 3.500 studerende:

 • DTU Diplom
 • Borupgaard Gymnasium (høj teknologisk profil)

 

 

Skovlunde Erhvervspark er præget af store ejendomme, der især er beregnet til industri- og lagervirksomhed.

Området er på ca. 70 ha og her ligger blandt andet:

 • ABB’s danske hovedsæde
 • Caverion
 • Dantec Dynamics
 • Haas Meincke
 • CoolGray
 • TV-stationen SBS TV

 

 

Området mellem Måløv og Kildedal Stationer omfatter knap 75 ha. Her er store naturværdier, bl.a. flere markante gravhøje og storslået udsigt til nordsjællandsk natur og landbrug.

Sammen med nabokommunens Kong Svends Park rummer området en række internationale virksomheder som:

 • Novo Nordisk
 • Cooper Surgical
 • Oticon

Se desuden Kildedal udviklingsområde.

De stationsnære arealer omkring Kildedal Station bliver Frederikssundsfingerens næste store erhvervslokalitet.

Kildal Erhvervspark
På det knap 25 ha store område vest for Måløv Erhvervspark skal der udvikles et nyt, højt og tæt bebygget kvarter. Det samlede etageareal til kontor- og serviceerhverv forventes at udfylde op mod 200.000 m2.

Bæredygtige løsninger vil være i højsædet i forhold til byggeriets:

 • Placering
 • Trafikbetjening
 • Regnvandshåndtering
 • Energiforbrug

Infrastruktur
Trafikalt har Kildedal optimale forhold. Forlængelsen af Kildedalsvej har skabt forbindelse til Frederikssundsmotorvejen syd om Ballerup.

Naboarealer
Udbygningen af Kildedal skal ses i samspil med aktiviteter, der er undervejs på naboarealerne i Måløv Erhvervspark og i nabokommunerne Egedal og Furesø.

Syd for S-banen finder vi Kong Svends Park i Egedal.

Mod nord i Furesø ligger byudviklingsområdet omkring Sydlejren ved det store fritidslandskab på den nedlagte Flyvestation Værløse.

Kontakt

Ballerup Kommune

Claus Pichard
Byplanlægger

44 77 23 13