Links for iværksættere

Nedenfor finder du en række links, der kan hjælpe dig på vej som iværksætter, nystartet virksomhed eller vækstvirksomhed:

Accelerace – Et internationalt orienteret forretningsudviklingsforløb målrettet ambitiøse iværksættervirksomheder, der har et unikt produkt, men som mangler ressourcer, specifikke kompetencer eller netværk til at bringe det hurtigt til markedet.

EKF – Hjælper danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark ved at hjælpe med at skaffe finansiering og forsikre din virksomhed og eventuelt din bank mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande.

Eksportforeningen – Skaber rammerne for, at virksomheder kan øge deres internationale salg. Hands-on kommerciel erfaring gør foreningen til Danmarks største arrangør af eksportnetværk og eksportfremstød. I Eksportforeningen får du markedsviden, nye kontakter og gør din virksomhed synlig internationalt.

Eksportrådet – Den del af Udenrigsministeriet, der løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme.

Enterprise Europe Network – Verdens største b2b-netværk, der giver dig gratis hjælp til at finde partnere, projekter og teknologier i udlandet.

Indre Markeds Center – Arbejder for at EU’s indre marked bliver mere velfungerende ved blandt andet at fjerne handelshindringer for danske virksomheder, der henvender sig til Indre Markeds Center.

Øresund Direkt Business – Virksomhedernes indgang til information om at drive virksomhed i Øresundsregionen. Her finder du information om rekruttering af medarbejdere, etablering af virksomhed samt salg og handel på den anden side af Øresund.

Amino - Mødestedet for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende.

CONNECT Denmark – Netværket består af nøglepersoner og ledere fra dansk erhvervsliv og tilbyder sparring til iværksættere og mindre virksomheder med vækstpotentiale.

Dansk Iværksætter Forening – DIF er danske iværksætteres interesseorganisation og politiske frontkæmpere.

DIs iværksætterordning – DI tilbyder nyetablerede virksomheder et års gratis tilknytning til DI gennem deres iværksætterordning. Tilbuddet gælder virksomheder, som er startet inden for de sidste fem år, og retter sig mod vækstiværksættere med ambitioner om vækst, og som ønsker at komme ud på de internationale markeder.

Enterprise Europe Network – Verdens største b2b-netværk, der giver dig gratis hjælp til at finde partnere, projekter og teknologier i udlandet.

Patent- og Varemærkestyrelsen - Udsteder patent- og designrettigheder, samt registrerer varemærker og brugsmodeller.

European Patent Office – Leverer en ensartet ansøgningsprocedure for individuelle investorer og virksomheder, der søger patentbeskyttelse i op til 40 europæiske lande.

Opfind.nu - Opfind.nu er Opfinderrådgivningens værktøj, hvor du som privat opfinder kan få rådgivning til at sælge din produkt- eller forretningsidé på licens til eksisterende virksomheder.

Opfinderforeningen – Skaber en ramme omkring alle, der arbejder med produktinnovation. Foreningen varetager opfinderes interesser i relation til patentmyndigheder, ophavsrettigheder i relation til tredjemand, samt opfinderens relationer til offentligheden generelt.

CONNECT Denmark – Uafhængig, privat non-profit organisation. En forening, som via sit netværk af  Danmarks  bedste virksomheder, dygtigste erhvervsfolk og fremtrædende forsknings- og innovationsmiljøer yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale.

InnovationsFonden – Investerer i udviklingen af ny viden og bedre markedspositioner for landets virksomheder.

Virksomhedsguiden.dk – Giver overblik over alle offentlige tilbud til virksomheder inden for finansiering (tilskud, lån, kredit, kaution, garanti, risikovillig kapital, venturekapital og vækstkapital) og rådgivning (sparring, vejledningsforløb, kortlægning og konsulentrådgivning).

Erhvervshus Hovedstaden – Vejledning til vækstiværksættere og vækstvirksomheder om forretningsudvikling og vækst. Det vil sige, at Erhvervshuset vejleder virksomheder, der vil eksportere, være internationale, ansætte flere medarbejdere, udvikle nye produkter og skabe større omsætning.

Kontakt

BusinessBallerup

Mette Bjørn-
Andersen
Erhvervsudviklings-
konsulent

61 22 08 19