Links for iværksættere

Nedenfor finder du en række links, der kan hjælpe dig på vej som iværksætter, nystartet virksomhed eller vækstvirksomhed:

Accelerace – Et internationalt orienteret forretningsudviklingsforløb målrettet ambitiøse iværksættervirksomheder, der har et unikt produkt, men som mangler ressourcer, specifikke kompetencer eller netværk til at bringe det hurtigt til markedet.

EKF – Hjælper danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark ved at hjælpe med at skaffe finansiering og forsikre din virksomhed og eventuelt din bank mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande.

Eksportforeningen – Skaber rammerne for, at virksomheder kan øge deres internationale salg. Hands-on kommerciel erfaring gør foreningen til Danmarks største arrangør af eksportnetværk og eksportfremstød. I Eksportforeningen får du markedsviden, nye kontakter og gør din virksomhed synlig internationalt.

Eksportrådet – Den del af Udenrigsministeriet, der løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme.

Enterprise Europe Network – Verdens største b2b-netværk, der giver dig gratis hjælp til at finde partnere, projekter og teknologier i udlandet.

Fornyelsesfonden – Har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt understøtter omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder.

GoGlobal – Råd til globalisering på nettet - analyse, lån og rådgivning.

Indre Markeds Center – Arbejder for at EU’s indre marked bliver mere velfungerende ved blandt andet at fjerne handelshindringer for danske virksomheder, der henvender sig til Indre Markeds Center.

Øresund Direkt Business – Virksomhedernes indgang til information om at drive virksomhed i Øresundsregionen. Her finder du information om rekruttering af medarbejdere, etablering af virksomhed samt salg og handel på den anden side af Øresund.

Business Angels Copenhagen – Skaber værdi for nystartede virksomheder og vækstvirksomheder gennem professionel sparring og ved at skaffe kapital.

Creandum – Er en svensk venturefond, der hjælper fantastiske iværksættere med at skabe fantastiske virksomheder. Der investeres i de bedste, innovative og hurtigtvoksende virksomheder.

DVCA – Brancheorganisation for kapital - og venturefonde samt business angels. DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark og fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt og globalt.

Fondsdatabasen – Socialministeriets Fondsdatabase over fonde, råd m.v. på det sociale og tilgrænsende områder.

Nordea Iværksætterfond – Fondens formål er at yde finansiering til udvikling, retsbeskyttelse, produktion og markedsføring af danske innovative og perspektivrige forretningsidéer.

SEED Capital – Finansierer og assisterer dygtige entreprenører i Danmark og Sydsverige med at udvikle fremtidens teknologiske og biotekniske virksomheder.

Vækstfonden – Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Vækstguiden.dk – Via tilbuddet Bedre adgang til kapital, der løber til og med udgangen af 2012, kan virksomhedsejere få viden og rådgivning om, hvordan de kan tiltrække finansiering til deres vækstplaner. I visse tilfælde kan der opnås tilskud til at hyre en ”kapital coach”, som kan hjælpe med at skaffe kapital.

Erhvervshus Hovedstaden – Læs om de mange muligheder for at søge tilskud fra fonde og ordninger.

Det Grønne Iværksætterhus – Det førende udviklings- og vækstmiljø for grønne virksomheder i Danmark. Huset byder på fysiske faciliteter med inkubation, adgang til prototypeværksted (FabLab), test- og demonstrationsfaciliteter samt rådgivning og kompetenceudvikling til at styrke kommercialiseringen af grønne virksomheder. Huset ligger på DTU Risø Campus og giver adgang til et stærkt forskningsmiljø inden for bæredygtig energi, miljø og klima.

Findkontorfællesskab.dk – Indeholder en samlet oversigt over kontorfællesskaber, kontorhoteller, business centre og kontorhuse i Danmark.

Kontorfællesskaber.dk – Indeholder information om alle kontorhoteller, kontorfællesskaber, business centre osv. i Danmark. På siden er det helt enkelt at finde og sammenligne de mange muligheder, der er for at leje kontorer i Danmark og i udlandet.

Lokalebasen.dk – Markedsplads for erhvervslejemål og erhvervsejendomme i Danmark - her kan du finde lejere eller lejemål i Ballerup og resten af Danmark.

Lokaleportalen.dk – Portal for udlejning af erhvervslokaler og salg af erhvervsejendomme.

Ejendomstorvet.dk – Danmarks største database for erhvervsejendomme og erhvervslokaler.

Respace – Portal for udlejning og salg af erhvervsejendomme.

Virksomhedslokaler.dk – Ejendomsmarkedets store sociale netværk.

Amino - Mødestedet for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende.

CONNECT Denmark – Netværket består af nøglepersoner og ledere fra dansk erhvervsliv og tilbyder sparring til iværksættere og mindre virksomheder med vækstpotentiale.

Dansk Iværksætter Forening – DIF er danske iværksætteres interesseorganisation og politiske frontkæmpere.

DIs iværksætterordning – DI tilbyder nyetablerede virksomheder et års gratis tilknytning til DI gennem deres iværksætterordning. Tilbuddet gælder virksomheder, som er startet inden for de sidste fem år, og retter sig mod vækstiværksættere med ambitioner om vækst, og som ønsker at komme ud på de internationale markeder.

Enterprise Europe Network – Verdens største b2b-netværk, der giver dig gratis hjælp til at finde partnere, projekter og teknologier i udlandet.

Etnisk Erhvervsfremme – På startvækst.dk er der et særligt miljø for nydanske iværksættere, hvor det er muligt at finde kontakter, som eksempelvis kan hjælpe med opstart og drift af virksomhed. På siden er der blandt andet også værktøjer, gode råd, lovgivningsstof og et overblik over lokale og nationale arrangementer for iværksættere.

Grønt iværksætterhus – Grønt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere og virksomheder, som gerne vil udvikle nye grønne løsninger eller forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber, viden, netværk mv. til at komme i gang.

Iværksætter Netværket Danmark – Non-profit foreningen vil skabe bedre vilkår for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende i Danmark igennem specielle og innovative koncepter for networking, erhvervspolitiske indspil og praktisk hjælp til medlemmerne. Foreningen har udgivet en håndbog for iværksættere

Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus – Her finder du et bredt udvalg af litteratur om at være iværksætter. Du kan altid spørge bibliotekarerne, hvis du har brug for henvisning til god iværksætterlitteratur.

Dansk Design Center – Danmarks videncenter for design. Dansk Design Center udvikler og formidler viden om design og arbejder for at fremme brugen af strategisk design i danske virksomheder og offentlige institutioner. Målet er at øge virksomhedernes konkurrenceevne.

Den danske ambassade i Stockholm – Tilbyder blandt andet workshops, vejledning og netværk for danske it-iværksættere, der er interesserede i det svenske marked.

Det Centrale Virksomhedsregister – Det Centrale Virksomhedsregister, cvr.dk, er den samlede indgang til information og data om alle virksomheder i Danmark.

Erhvervsstyrelsen – Arbejder for at rammevilkårene for at skabe vækst via innovation, iværksætteri og design er blandt de bedste i verden.

Erhvervsstyrelsen, START – En side på facebook for iværksættere og virksomheder i vækst. Siden drives af Erhvervsstyrelsen.

Folketinget – Oversigt over ministerier og nyttig information om eksempelvis love og bekendtgørelser.

Forbrugerombudsmanden – Læs eksempelvis om markedsføringsloven og E-handelsloven.

SKAT – information til iværksættere. Se også SKATs videoer om at være iværksætter.

Virk.dk – På virk.dk finder du indberetninger til det offentlige, erhvervsrelevant information fra myndigheder, nyt om portalen samt kontaktoplysninger om kommuner og andre myndigheder. Du kan også bestille digital signatur og med den logge ind via din personlige indgang, Mit Virk.dk. Vil du ansætte medarbejdere i din virksomhed, kan du bruge guiden AnsætSelv.

Den europæiske patentdatabase – Gratis adgang til mere end 60 millioner dokumenter om patenter fra hele verden med information om opfindelser og teknologiske udviklinger fra 1836 frem til i dag.

European Patent Office – Leverer en ensartet ansøgningsprocedure for individuelle investorer og virksomheder, der søger patentbeskyttelse i op til 40 europæiske lande.

Opfind.nu - Opfind.nu er Opfinderrådgivningens værktøj, hvor du som privat opfinder kan få rådgivning til at sælge din produkt- eller forretningsidé på licens til eksisterende virksomheder.

Opfinderforeningen – Skaber en ramme omkring alle, der arbejder med produktinnovation. Foreningen varetager opfinderes interesser i relation til patentmyndigheder, ophavsrettigheder i relation til tredjemand, samt opfinderens relationer til offentligheden generelt.

Patent- og Varemærkestyrelsen - Udsteder patent- og designrettigheder, samt registrerer varemærker og brugsmodeller.

Branchelink – Danmarks største samlede oversigt over branche- og erhvervsorganisationer samt virksomheder, der yder rådgivning og service til dansk erhvervsliv.

Dansk Byggeri – Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for 6.000 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca. 70.000 medarbejdere.

Dansk Erhverv – Erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening. Repræsenterer 20.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd samt transport.

DI – DI er erhvervslivets organisation for 10.000 medlemsvirksomheder, der er aktive i medlemsforeninger, branchefællesskaber, regionalforeninger og udvalg.

DVCA – Brancheorganisation for kapital - og venturefonde samt business angels. DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark og fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt og globalt.

FDIH – Foreningen for Distance- og Internethandel formidler viden om internettet ved at stille viden og netværk til rådighed for deres medlemmer med henblik på at medlemmerne får øget udbytte af deres online.

Håndværksrådet – Hovedorganisationen for små og mellemstore virksomheder.

Teknologiportalen – Drives og finansieres af GTS, der er brancheforeningen for Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. GTS-institutterne er almennyttige virksomheder, der formidler viden om ny teknologi, ledelse og organisation til de danske virksomheder og det danske samfund.

Teknologisk Institut – Deres vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for Teknologisk Instituts kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Instituttet samarbejder med eksisterende og nye virksomheder enkeltvis og i grupper om teknologisk og ledelsesmæssig fornyelse og effektivisering, såvel bredt som på avancerede områder.

Center for Socialøkonomi - Center for Socialøkonomi er organiseret under Fonden Socialøkonomi og er sat i verden med ét formål; At styrke og fremme socialt iværksætteri og den socialøkonomiske virksomhedsform i Danmark. Centret er politisk og organisatorisk uafhængigt. Èn af kerneydelserne er rådgivning til sociale iværksættere.

Startvaekst.dk – Early Warning. Gratis og fortrolig rådgivning når indtjeningen svigter - en service fra Væksthusene i Danmark.

Startvaekst.dk – Få 25 gode råd til køb af privat rådgivning.

Startvaekst.dk – Spørg eksperten. Her svarer eksperterne gratis på dine spørgsmål inden for 24 timer. I forbindelse med helligdage og højtider samt i sommerferieperioder må du forvente en længere svarfrist.

CONNECT Denmark – Uafhængig, privat non-profit organisation. En forening, som via sit netværk af  Danmarks  bedste virksomheder, dygtigste erhvervsfolk og fremtrædende forsknings- og innovationsmiljøer yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale.

InnovationsFonden – Investerer i udviklingen af ny viden og bedre markedspositioner for landets virksomheder.

Markedsmodningsfonden – Har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv..

Min Vækstprofil – Et værktøj på startvækst.dk, hvor du ved at svare på 17 spørgsmål kan få et godt billede af din virksomheds vækstprofil.

Vækstguiden.dk – Giver overblik over alle offentlige tilbud til virksomheder inden for finansiering (tilskud, lån, kredit, kaution, garanti, risikovillig kapital, venturekapital og vækstkapital) og rådgivning (sparring, vejledningsforløb, kortlægning og konsulentrådgivning).

Erhvervshus Hovedstaden – Vejledning til vækstiværksættere og vækstvirksomheder om forretningsudvikling og vækst. Det vil sige, at Væksthuset vejleder virksomheder, der vil eksportere, være internationale, ansætte flere medarbejdere, udvikle nye produkter og skabe større omsætning.

AnsætSelv – En guide til dig, der vil ansætte medarbejdere i din virksomhed. AnsætSelv giver dig overblik over de offentlige krav, der gælder i forhold til selve ansættelsessituationen, og når du efterfølgende skal administrere din medarbejder.

Startvaekst.dk – På siden kan du hente skabeloner til brug ved opstart og drift af selvstændig virksomhed. Eksempelvis kan du downloade skabeloner omkring forretningsplan, budgetter, markedsføringsplan, kontrakter og forretningsudvikling. På siden finder du et punkt særskilt for iværksættere, hvor du kan hente god viden og inspiration til din virksomhed.

100 svar – En service for iværksættere og mindre virksomheder stillet til rådighed af Væksthus Midtjylland.

Amino Erhvervs Events – Indeholder mere end 400 erhvervs-events, der er delt op på emne, sted og tidspunkt. Du kan løbende følge med i, hvad der er af events i din region ved at tilmelde dig Twitter og RSS-feeds i relation til Amino.

Etnisk Erhvervsfremme – På startvækst.dk er der et særligt miljø for nydanske iværksættere, hvor det er muligt at finde kontakter, som eksempelvis kan hjælpe med opstart og drift af virksomhed. På siden er der blandt andet også værktøjer, gode råd, lovgivningsstof og et overblik over lokale og nationale arrangementer for iværksættere.

IBIZ-Center – En dynamisk og innovativ partner, der gør it let forståeligt. IBIZ-Center vejleder uvildigt mindre virksomeder til målrettede it-løsninger. Centret drives af Teknologisk Institut og Delta. IBIZ-Center er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation samt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. IBIZ-Center har blandt andet en gratis selvhjælpsguide, der kan give et hurtigt overblik over it-værktøjer, der kan skabe vækst i din virksomhed.

Net-tjek – En guide til dig, der vil oprette din egen net-butik med salg af varer og tjenesteydelser, eller til dig, der allerede har en net-butik, og vil tjekke, om din butik overholder de væsentligste regler for net-salg. Guiden omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Venture Cup Danmark – Arbejder på at inspirere universitetsstuderende og forskere til at udvikle deres idéer til succesfulde virksomheder.

Kontakt

BusinessBallerup

Mette Bjørn-
Andersen
Erhvervsudviklings-
konsulent

61 22 08 19