Referat fra markedsdialog om Rengøring, vinduespolering og måtteservice

Referat fra markedsdialog om Rengøring, vinduespolering og måtteservice - 22. marts 2019

Ballerup Kommune står overfor genudbud af rengørings-, vinduespolerings- og måtteserviceydelserne ved kommunens lokaliteter med kontraktstart den 1. januar 2020. Ballerup Kommune afholdte den 22. marts 2019 markedsdialog med relevante brancheforeninger og servicevirksomheder. Formålet med markedsdialogen var at indgå i en fælles dialog med henblik på, at der forud for den endelige fastsættelse af udbudsvilkårene, kan fremsættes forskellige forslag til, hvordan der kan skabes den for alle parter bedst mulige aftale.

Ballerup Kommune inddrager konkurrence om social ansvarlighed (beskæftigelse), miljøvilkår og alternative succeskriterier (fx "trivsel på skolerne") som en del af tildelingskriterierne.

Eventuelle kommentarer til referatet fra markedsdialogen eller spørgsmål til processen kan rettes til kommunens eksterne konsulent Finn Buch Petersen fra ServiceConsult på info@serviceconsult.dk.

Ballerup Kommune kan oplyse, at følgende vejledende udbudstidsplan forventes at blive anvendt ved gennemførelse af udbuddet:

 • uge 33 2019
  Udbudsbekendtgørelse
 • uge 35 2019
  Bygningsgennemgang - tilbudsgivernes besigtigelse og fysiske gennemgang af lokaliteter
 • uge 35 2019
  Orienteringsmøde for tilbudsgivere
 • uge 38 2019
  Sidste frist for modtagelse af tilbud
 • uge 41 2019
  Udsendelse af underretning til tilbudsgiverne
 • uge 43 2019
  Kontraktindgåelse
 • 1. januar 2020
  Opstart af aftaler