Nyttige links

 

Indkøbsfællesskab Nordsjælland

Ballerup Kommune deltager i Indkøbsfællesskab Nordsjælland sammen med 12 andre kommuner. På Indkøbsfællesskabets hjemmeside, annonceres nyheder og offentliggørelse af fællesudbud.

http://www.in-kommuner.dk/

 

IT-Forsyningen

IT-Forsyningen varetager IT-service, drifts- og supportopgaver for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.

http://www.it-forsyningen.dk/

 

Novafos

Novafos er et fælles vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

http://www.novafos.dk/

 

Beredskab Øst

Beredskab Øst er en sammenslutning af redningsberedskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

https://www.beros.dk/

 

Vestforbrænding

Vestforbrænding er et interessentskab, som er ejet af 19 kommuner og tilbyder alle nødvendige løsninger inden for indsamling og behandling af affald fra borgere og virksomheder.

https://www.vestfor.dk/

 

SKI

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) laver indkøbsaftaler på tværs af hele den offentlige sektor.

https://www.ski.dk/Sider/Forside.aspx

 

Offentlige udbud

Alle interesserede kan på udbud.dk finde en oversigt over aktive EU-udbud. Siden tilbyder redskaber, der gør det mulige at finde de udbud, er mest relevant for din virksomhed.

http://udbud.dk/

 

Udbudsportalen

Udbudsportalen tilbyder vejledninger i, viden om og værktøj til afgivelse af tilbud på offentlige udbud. Derudover tilbyder Udbudsportalen assistance i forbindelse med tilbudsskrivning, undervisning mv.

https://udbudsportalen.dk/

http://tilbud.udbudsportalen.dk/artikler/at-handle-med-det-offentlige/

 

IKA

Ballerup Kommune deltager i IKA, foreningen for offentlige indkøbere, hvor deltagende kommuner netværker og vidensdeler. 

I IKA har du mulighed for at markedsføre din virksomhed.

http://www.ika.dk/

 

KL

KL er en medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. KL varetager de danske kommuners fælles interesser. Her kan du som leverandør finde nyheder der vedr. kommunerne.

http://www.kl.dk/

 

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har udgivet en række vejledning om udbudsreglerne, hvor du som leverandør kan få svar på ofte stillede spørgsmål til en udbudsproces.

https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/

 

Mercell

Kommunen benytter udbudsportalen Mercell.dk til at gennemføre udbud over tærskelværdierne. Her kan du som leverandør læse udbudsmateriale, afgive tilbud og holde dig orienteret om det aktuelle udbud.

https://www.mercell.com/da-dk/62494346/forside.aspx

SOCIALE MEDIER