Udbud - kommende

Under de enkelte årstal finder du de udbud, som er planlagt.*= forventet IN (Indkøbsfællesskab) og andre fælleskommunale udbud
**= forventet SKI udbud
 • Fødevarer (nethandel)**
 • Biblioteksmaterialer**
 • Tidsskrifter**
 • Kompressionshjælpemidler*
 • Kontormøbler**
 • Ortopædisk fodtøj og ortopædisk indlæg
 • Frokostordning til børn i institutioner
 • Rådgiverydelser på det tekniske område
 • Totalentreprise på vejområde
 • Vejsalt**
 • Inde- og udelegetøj*
 • Etablering af modtagerkøkkener i udvalgte børnehuse
 • Opgradering af idrætsfaciliteter inkl. svømmebad på Torvevej
 • Udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet – flere små projekter
 • Forbedringer af indeklima – flere mindre projekter
 • Faglokaler i folkeskolen
 • Renovering af tag på Skovvejens Skole Øste
 • Renovering af tag på Skovlunde Skole Lundebjerg
 • Veje, cykelstier, fortove og vejbrønde 
 • Ombygninger ved plejehjem
 • Byudvikling i Ballerup og i Måløv
 • Gadebelysning på Ballerup Boulevard
 • It i folkeskolen og fiber
 • Byskilte og flere bænke
 • Fællesskab og foreningsliv i det gamle posthus
 • Plejecenter Toftehaven // Baldersbo
 • Skærpede krav til brandsikring på plejecentre
 • Målsætning om at hjemtage borgere
 • TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter
 • Forsøg med energiforbedrende adfærd på skoler
 • Birkegården – madpakkehus
 • Styrkelse af Ballerup Bymidte // Biblioteket
 • Bygningsvedligehold 2020 – flere mindre opgaver via Comdia
 • Sort og Grøn pulje – flere mindre opgaver
 • Ekstra vedligehold af cykelstier
 • Energibesparende foranstaltninger (puljen) – flere mindre projekter


*= forventet IN (Indkøbsfællesskab) og andre fælleskommunale udbud
**= forventet SKI udbud
 • Bevillingsbleer* 
 • Forbrugsartikler ** 
 • Sygeplejeartikler** 


*= forventet IN (Indkøbsfællesskab) og andre fælleskommunale udbud
**= forventet SKI udbud
 • Flyrejser **
 • Tidsskrifter**
 • Diabetesartikler**
 • Stomiprodukter**
 • Sygeplejeskeartikler**
 • Biblioteksmaterialer**
 • Værktøj og byggematerialer**
 • Byggevarer**
 • Bleer*
 • Voksenbleer, inkontinensprodukter*
 • Låseservice (mekaniske låse)*
 • Forsikring  
 • Jobcenterydelser

Kontakt

Indkøb

Indkøbschef 
Mette Kongsgaard

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2522 8162

E-mail