Rådgivende Erhvervspanel

Det Rådgivende Erhvervspanel er en strategisk sparringspartner for Ballerup Kommunes erhvervsudvikling.

SOCIALE MEDIER