Forberedende voksenundervisning

Omkring hver 5. dansker har svært ved at læse, skrive eller regne. FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller grundlæggende voksenuddannelse (GVU). FVU kan indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i forhold til en uddannelse på GVU. FVU-undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Undervisningen varer op til 80 timer. Alle trin kan afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis og kan både foregå på en uddannelsesinstitution eller i virksomheden. 

Der kan bevilges Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til medarbejderen i undervisningsperioden, hvis det drejer sig om ansatte, som er ufaglærte eller ikke har en uddannelse, der er højere end erhvervsakademisk niveau. 

Mulighed for at opkvalificere bogligt svage medarbejdere, så de kan tage relevant efteruddannelse.

En lagermedarbejder i en produktionsvirksomhed ønsker at uddanne sig til truckfører. Medarbejderen har imidlertid kun et uddannelsesniveau, der svarer til 7. klasse og vil derfor få svært ved at klare de skriftlige dele af truckføreruddannelsen. Medarbejderen tilbydes derfor FVU og kan efter et forløb på 6 uger melde sig klar til at tage truckføreruddannelsen.

Kontakt uddannelsesstedet for at høre mere om mulighederne for forberedende voksenundervisning.

For yderligere information kan du søge oplysninger på www.ug.dk

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail