Grundlæggende voksenuddannelse

- gør ufaglærte medarbejdere faglærte - på rekordtid 

Virksomheder, der ønsker at opkvalificere en medarbejder til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen kontakte en lokal erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for en såkaldt ”Grundlæggende voksenuddannelse”. Virksomheden kan enten søge om VEU-godtgørelse under uddannelsen eller kombinere med jobrotationsordningen og få vikardækning uden omkostninger, når medarbejderen er på uddannelse.

GVU er en uddannelse på erhvervsskoleniveau, der består af kurser, enkeltfag og værkstedstræning ud fra en individuel plan, der bliver lagt for den studerende. GVU kan også kombineres med kort praktikophold på deltagerens arbejdsplads.

For at lægge en god uddannelsesplan, skal den studerendes kompetencer vurderes i forhold til erhvervserfaring, skoleniveau og kompetencer opnået gennem kurser og andre forløb. Der kan også søges VEU-godtgørelse under den individuelle kompetencevurdering (IKV), som kan vare fra én til 14 dage at foretage.

Medarbejderen skal være fyldt 25 år, have mindst to års relevant erhvervserfaring og have forudsætninger svarende til grundforløbets afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

  • Det er gratis for beskæftigede at deltage i GVU. Dog vil der være udgifter til bøger o.lign.
  • Med GVU er det nemmere at få papir på sine kompetencer, hvis man har erhvervserfaring inden for faget.

Katrin er 35 år. Hun har 9. klasse og 6 års erhvervserfaring med erhvervsrengøring og 4 år i en institution med rengøring og lettere madlavning, hvor hun er nu. Hun har fem AMU-kurser inden for rengørings- og ernæringsområdet og ønsker at uddanne sig til serviceassistent. Kompetencevurderingen viser, at hun skal gennemføre tre grundfag og opøve praktisk-faglig kompetence inden for et særligt ernæringsområde. Efter et samlet forløb på 3/4 år tager hun den afsluttende prøve som serviceassistent.

Spørg din medarbejder, om vedkommende kunne tænke sig at tage en erhvervsuddannelse inden for et område, som jeres virksomhed beskæftiger sig med, og som medarbejderen har erfaring med.

Tag kontakt til en lokal erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail