Jobrotation

- få efteruddannet medarbejdere, mens vikarer gør arbejdet

Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse (evt. via Grundlæggende VoksenUddannelse GVU), mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Jobcentret, uddannelsesstedet og virksomheden samarbejder om at tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer.

Når virksomheden ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan der ansøges om jobrotationsydelse. Jobrotationsydelsen udbetales af jobcentret og kan være både et tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse.

Offentlige og private arbejdsgivere modtager 181,35 kr. pr. time, den ansatte er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Virksomheden har også mulighed for at tilknytte en mentor (med tilskud) til vikarerne efter nærmere aftale med jobcentret.

For at modtage jobrotationsydelsen skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Den ansatte skal have normal løn i uddannelsesperioden.
 • Medarbejdere med kort uddannelse kan godkendes til at deltage i jobrotation. Medarbejdere med mellemlang kan godkendes til at deltage i jobrotation, men der skal søges en central pulje, som administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 • Vikaren skal som minimum være ansat i 10 timer om ugen i maksimalt 12 måneder. 
 • Vikaren skal være ansat på alm. vilkår til overenskomstmæssig løn, eller hvad der gælder for tilsvarende arbejde.
 • Vikaren skal have været ledig i min. 3 mdr. før ansættelsen.
 • Virksomheden betaler den ansattes eventuelle udgifter til efteruddannelsen.
 • Virksomheden ansøger jobcentret om jobrotationsydelse, når lønudgiften til den ansatte er afholdt. Jobcentret skal godkende projektet først.
 • Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud til den ansatte. Og der kan ikke søges jobrotationydelse i forbindelse med uddannelsesaftaler under lov om erhvervsuddannelse eller uddannelse med adgang til AUB.

   

 • Virksomheden får et kompetenceløft og kommer ikke bagud med arbejdet.
 • Mulighed for at undgå afskedigelser, hvis medarbejderne kan udfylde andre jobfunktioner efter kurset.
 • Mulighed for at vurdere den ledige, der ansættes som vikar, som potentiel fremtidig medarbejder.
 • Jobcentret informerer om relevante kursus- og uddannelsesmuligheder og kan etablere kontakt til uddannelsessteder.
 • Jobcentret vejleder om den relevante lovgivning og mulighederne for godtgørelse.
 • Læs mere om uddannelsesmuligheder på www.veu-center.dk

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail