Opkvalificering

Virksomheder kan søge om tilskud til opkvalificering ved ansættelse af ledige i ordinære stillinger (dvs. ved ansættelse uden løntilskud). Der kan søges om tilskud til alle former for opkvalificering, herunder til uddannelses- og vejledningsforløb.

Formålet med tilskuddet er at øge lediges kompetencer, så de kan ansættes i ordinære jobs, samt øge mulighederne for at nyansatte kan fastholde ansættelsen. Det er en betingelse for at give tilskuddet, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den pågældende virksomhed.

Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt.

Ordningen omfatter ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, samt andre særlige grupper. 

  • Mulighed for at opkvalificere medarbejdere på økonomisk fordelagtige vilkår.
  • Mulighed for at opkvalificere medarbejdere på områder, hvor der er mangel på uddannet arbejdskraft.

En tøjbutik mangler fuldtidspersonale og ansætter en erfaren, men lidt ældre salgsassistent vel vidende, at hendes it-kompetencer på ansættelsestidpunktet ikke er gode nok til at håndtere bestillinger på mail eller lave status i basale regneark. Butikken ansøger derfor jobcentret om tilskud til et intensivt it-kursus for kvinden. Jobcentret dækker udgiften til kurset, og efter 2 uger er kvinden opkvalificeret og kan fastholde jobbet som ordinær beskæftigelse.

  • Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for opkvalificering af ledige ved ansættelse.
  • Du kan udfylde blanketter på www.vitas.bm.dk

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail