Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse

- til uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau

VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau.

Virksomheder kan efter nærmere bestemte regler også få VEU-godtgørelse i relation til medarbejdere, der ikke har brugt deres videregående uddannelse de seneste fem år eller mere. VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse.

VEUgodtgørelsen udgør op til 3.344 kr. pr. uge svarende til 80% af højeste dagpengesats (2016 sats).

  • Kontakt uddannelsesstedet og hør nærmere om muligheden for VEU. Du kan finde mere information om VEU og betingelser for at modtage godtgørelsen her: www.veug.dk www.ug.dk Blanket til ansøgning om VEU findes på: www.veug.dk under skemaer. Virksomheden får mulighed for at efteruddanne medarbejdere med økonomisk kompensation.
  • Giver de kortuddannede medarbejdere chancen for at udvikle deres kompetencer og styrke deres position i virksomheden. 

En engrosvirksomhed har netop fået etableret en ny webshop på sin hjemmeside, som skal kobles sammen med en ny edb-lagerstyring. Virksomheden har flere ufaglærte lagerassistenter, som derfor får tilbudt et 5 dages AMU kursus i edb-lagerstyring med e-handel. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn under medarbejdernes uddannelse og modtager VEUgodtgørelse som refusion. 

Kontakt uddannelsesstedet og hør nærmere om muligheden for VEU.

Du kan finde mere information om VEU og betingelser for at modtage godtgørelsen her:

www.veug.dk
www.ug.dk

Blanket til ansøgning om VEU findes på: www.veug.dk under skemaer

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail