Fleksjob

Fleksjobordningen giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til.

Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud til lønnen fra kommunen.

Fleksjobbonus på 20.000 kr.*
Når virksomheden ansætter en person i et fleksjob med en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen i en sammenhængende periode på mindst 9 måneder, har virksomheden mulighed for at søge en fleksjobbonus på 20.000 kr. Læs mere om vilkårene og ansøg om forhåndsreservation på www.forebyggelsesfonden.dk.

Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder og kan tilbydes personer, der har en væ- sentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv. Fleksjob bevilges som udgangspunkt for en 5-årig periode ad gangen**.


* Fleksjobbonussen målrettes private virksomheder og foreninger.

** Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

  • Virksomheden betaler kun for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer. Ansættes en fleksjobber i 30 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50%, betales således timeløn for 15 timer.
  • Virksomheden udviser et socialt ansvar og styrker sit omdømme.
  • Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med fleksjobbere end med øvrige medarbejdere.

Den 47-årige automekaniker Uffe bliver på grund af en omfattende ryglidelse samt depression sygemeldt fra sit arbejde. Efter længere tids sygemelding ønsker Uffe at genoptage arbejdet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af ryggen. Uffe bliver herefter arbejdsprøvet i forskellige arbejdsfunktioner og i nye brancher, men hans arbejdsevne er varigt begrænset, og han bliver derfor indstillet til et fleksjob. I samarbejde med jobcentret finder Uffe et fleksjob hos et ejendomsservicefirma, hvor han kan arbejde 15 timer om ugen og modtage et supplerende fleksløntilskud fra kommunen

  • Kontakt jobcentret og hør om mulighederne for etablering af fleksjob.
  • Du kan også læse mere om den nye fleksjobordning på star.dk, hvor du blandt andet kan se video om erfaringer med fleksjobbere og få en kort indføring i, hvad den nye reform betyder for din virksomhed - og hvordan det hele er blevet meget lettere.
  • www.jobnet.dk er det muligt at annoncere direkte efter fleksjobbere.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup

Send os en besked


Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

Uden for åbningstiden
træffes vi på 
tlf. 41750550

 

4477 6000

E-mail