Anmeldelse af/refusion for sygefravær

I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte  arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere og a-kasser at indberette sygedagpenge og barselsdagpenge www.virk.dk/nemrefusion. Frister og vilkår afhænger af ansættelsesforholdet.

Hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens behandling af sagen, kan dagpengeretten (eller virksomhedens adgang til dagpengerefusion) mistes.Virksomheden vil kunne modregne et eventuelt tab imedarbejderens løn.

Hvis lønmodtageren får udbetalt løn af arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden
Arbejdsgiveren skal via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtager fortsat er syg, senest 5 uger efter 1. fraværsdag.

Hvis lønmodtageren får udbetalt sygedagpenge af arbejdsgiveren
Arbejdsgiver skal via NemRefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtageren fortsat er syg, senest 1 uge efter udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.

Hvis lønmodtageren hverken modtager løn eller sygedagpenge af arbejdsgiveren
Arbejdsgiver skal via NemRefusion anmelde
lønmodtagerens sygdom, senest 14 dage efter 1. fraværsdag.

Hvis arbejdsgiver har betalt løn eller sygedagpenge i 6 måneder eller mere uden at indberette dette til kommunen, kan fristen fraviges, således at arbejdsgiver via NemRefusion kan anmelde fraværet senest 4 uger efter arbejdsgiver har ophørt med udbetalingen og lønmodtageren ikke længere er ansat hos arbejdsgiveren.

Elektronisk anmeldelse gør det nemmere fordi:

  • Alle stamdata hentes automatisk.
  • Du ser kun relevante felter.
  • Du undgår fejl.
  • Du får kvittering og overblik over alle sagsforløb.
  • Medarbejderen skal ikke længere skrive under.
  • Du kan indberette helt frem til tidsfristen.

For at indberette digitalt skal virksomheden bruge en digital medarbejdersignatur (bestilles gratis på virk.dk). Herefter logges ind med den digitale signatur på: www.virk.dk/nemrefusion

Efter login kan virksomheden se alle aktuelle og tidligere indberetninger og oprette nye anmeldelser (på fravær) på både sygdom, barsel og pasning af alvorligt sygt barn. Ved selve anmeldelsen er det også muligt at søge om refusion i samme arbejdsgang. Når virksomheden har anmeldt et fravær, er det muligt at udføre alle relevante handlinger til administration af det enkelte fravær i systemet. Virksomheden kan indberette en ny refusionsanmodning for den fraværende medarbejder, indberette en ny  sygefraværssamtale for den fraværende medarbejder samt meddele kommunen, når den fraværende medarbejder er blevet rask.

Få mere information på www.nemrefusion.dk eller kontakt supporten på tlf. 44 60 72 13 - support@nemrefusion.dk

Se også www.virk.dk og kontakt evt. supporten på tlf. 72 20 00 30 ved spørgsmål til log-in og rettigheder.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail