Arbejdspladsindretning

Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig. Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

Tilskuddet kan være til værktøj eller mindre arbejdsmaskiner til personlig brug i forbindelse med arbejdet.

Virksomheder skal ansøge jobcentret om tilskuddet, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger ud over, hvad arbejdspladsen normalt afholder.

Virksomheden kan gøre brug af medarbejderens kompetencer og medarbejderen får mulighed for at fungere i et job på trods af nedsat arbejdsevne.

En 48-årig mand er involveret i et færdselsuheld og bliver efterfølgende kørestolsbruger. I den forbindelse kan han ikke længere komme ubesværet op på sit kontor. Virksomheden er meget interesseret i at beholde manden i arbejde, så de laver en aftale med jobcentret. Jobcentret bevilger de redskaber, der medfører, at manden igen kan komme rundt i virksomheden.

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for tilskud til arbejdsredskaber i din virksomhed. Se www.ijobnu.dk, hvor du kan finde eksempler på hjælpemidler og støtte i forhold til en lang række handicap.

Se også www.bmhandicap.dk. Du kan søge om tilskud til arbejdspladsindretning kan findes på:

www.vitas.bm.dk

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail