Personlig assistance

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har brug for personlig hjælp til opgaver i arbejdet, de ikke kan klare på grund af en varig funktionsnedsættelse. Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde op til 37 timer pr. uge. Virksomheden kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent. Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager herefterløntilskud fra jobcentret.

Løntilskuddet svarer til timelønssatsen for studentermedhjælp. I særlige tilfælde kan tilskuddet modsvare den overenskomstmæssige løn for det pågældende arbejde, for eksempel ved ansættelse af en tegnsprogstolk.

Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære jobs, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige. Der kan også tildeles personlig assistance under uddannelse.

Virksomheden kan ansætte eller fastholde en medarbejder i et job på trods af nedsat funktionsevne og dermed have gavn af vedkommendes kompetencer. Ved at tilbyde personlig assistance øges udbuddet af arbejdskraft til din virksomhed.

En 56-årig skolepedel får kroniske smerter i ryggen og har derfor svært ved at klare de fysisk krævende opgaver i sit arbejde. Skolen ønsker at beholde pedellen og tager derfor kontakt til jobcentret, som bevilger økonomisk støtte til en personlig assistent. Assistenten hjælper herefter med de opgaver, som pedellen ikke kan klare. Aftalen betyder, at skolen kan beholde en dygtig pedel.

Kontakt jobcentret og hør mere om muligheden for personlig assistance. Se også www.ijobnu.dk, hvor du kan finde eksempler på personlig assistance og anden støtte til en lang række handicapgrupper. Blanket til ansøgning om personlig assistance kan findes på: www.bmhandicap.dk - se under blanketter.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail