§ 56 aftale: Dagpengerefusion ved sygdom

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden. En § 56 aftale er en støttemulighed, hvormed virksomheden kan fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling.

Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats på 836 kr. pr. dag - 2016 sats) fra medarbejderens første fraværsdag. En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56 aftale, hvis det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Ansøgning om § 56 aftalen skal indgives til lønmodtagerens hjemkommune, og den skal godkendes af jobcentret. En § 56 aftale kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

  • Mulighed for at fastholde medarbejdere med højt sygefravær via økonomisk kompensation.
  • Større tryghed blandt medarbejdere, der rammes af kronisk længerevarende eller alvorlig sygdom.

En 45-årig jord- og betonarbejder beskadiger armen ved arbejdet i en grusgrav og sygemeldes. Det viser sig, at skaden er så alvorlig, at han efterfølgende permanent er nødt til at gå til behandlinger hver 14. dag. Derfor godkender jobcentret en § 56 aftale, der betyder, at virksomheden modtager dagpengerefusion for det fravær, der er forbundet med medarbejderens lidelse.

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for støtte ved kronisk/ kritisk sygdom. Blanket til ansøgning om § 56 aftale kan findes på: www.vitas.bm.dk

Se også www.ijobnu.dk hvor du kan læse mere om støtteordninger til medarbejdere med et handicap.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup
Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

4477 6000

E-mail