Ansæt langtidsledige over 50 år med forhøjet løntilskud de sidste 4 måneder i 2021

Job med løntilskud giver din virksomhed mulighed for at ansætte en potentiel medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. På den måde får I - uden de store omkostninger - mulighed for at danne jer et indtryk af den pågældende medarbejder både fagligt og socialt.

Løntilskuddet kan normalt være op til 6 måneder i private virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.

Forhøjet timetilskudssatser
Der er to nye timetilskudssatser, som kan benyttes ved registrering af indsats med løntilskudsansættelse. Timetilskudssatserne er oprettet på baggrund af den politiske aftale mellem regeringen og en række partier om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen.

Tilskuddet er normalt på 82,90 kr. pr. arbejdstime og for offentlige virksomheder 120,40 kr. pr. arbejdstime. Frem til 31.december kan man ansætte personer over 50 år med løntilskud på 102,90 kr.pr arbejdstime i private virksomheder og 140,40 kr. i offentlige virksomheder. 

  • Der er krav om 12 måneders ledighedsanciennitet.
  • Den midlertidige ordning gælder ansættelser med løntilskud, der begynder i perioden fra 1. september 2021 til 31. december 2022.
  • Målgruppen er dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven (kontaktgruppe 1, 2 og 26).
  • Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende og følge de regler, der er fastsat herom i den gældende løntilskudsordning. Der tages forbehold for, at udmøntning af ordningen skal ske inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler.

I kan kontakte Ballerup Kommune for en uforpligtende snak om mulighederne og jeres behov.

Mail: virksomhedsservice@balk.dk