Virksomhedspraktik

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for at afprøve/styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til valg af uddannelse. Virksomhedspraktik kan iværksættes hos både private og offentlige virksomheder, men der kan ikke oprettes en virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor den ledige senest har været ansat. Der skal være et rimeligt antal ordinært ansatte i forhold til ledige i virksomhedspraktik (1-5 ordinært ansatte udløser mulighed for én ledig i virksomhedspraktik), og arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktikken varer op til fire uger*. For ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken forlænges yderligere. Praktikken skal afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer for at afklare arbejdsevne og fremtidige job- eller uddannelsesmål.

Inden praktikperioden afsluttes, bør praktikanten få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden - eller en vurdering af praktikantens muligheder for uddannelse inden for området.

* Forsikrede ledige, der har afsluttet en videregående uddannelse, har mulighed for op til otte ugers virksomhedspraktik - under den forudsætning, at den ledige endnu ikke har været i ordinær beskæftigelse efter afslutningen af uddannelsen.

Forsikring
Den ledige ansættes ikke af virksomheden under en virksomhedspraktik. Der skal således ikke udstedes et ansættelsesbevis. Under praktikopholdet modtager den ledige forsørgelsesydelse fra A-kassen eller kommunen. Den ledige er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler (lovgivning, overenskomster m.v.) med undtagelse af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Under praktikforløbet yder jobcenteret erstatning efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. beskæftigelseslovens § 113. Jobcenteret yder ligeledes erstatning for skader tilbudsmodtageren forvolder på andre personer eller andres ejendele efter dansk rets almindelige regler, jf. Bek. om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12. Det følger heraf, at der normalt ikke ydes erstatning i det omfang en skade er dækket af en arbejdsskadeforsikring, tingsforsikring eller en driftstabsforsikring.

  • Jobcentret udvælger de bedst egnede praktikanter til virksomheden.
  • Virksomheden, der får den ledige i praktik, skal hverken betale løn eller forsikring i praktikperioden.
  • Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

En 32-årig tømrer har været sygemeldt i en længere periode pga. en diskusprolaps. Han vil fremover ikke kunne klare sit sædvanlige arbejde. Der indgås aftale med en entreprenørvirksomhed om virksomhedspraktik som bygningskonstruktør. Her skal tømreren i en periode afklare, hvorvidt den type arbejde kan være et relevant alternativ for hans fremtidige arbejdsliv, samt om der i givet fald skal iværksættes uddannelse/opkvalificering til bygningskonstruktør.

Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for virksomhedspraktik. Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel overveje praktikkens arbejdsmæssige indhold. Du kan også ansøge om virksomhedspraktik direkte på www.vitas.bm.dk. Du kan altid kontakte jobcentret, hvis du har brug for hjælp.

Kontakt

Virksomhedsservice
Jobcenter Ballerup
Baltorpvej 156
2750 Ballerup

Send os en besked


Åbningstider:
mandag-fredag
8.00-15.30

Uden for åbningstiden
træffes vi på 
tlf. 41750550

 

4477 6000

E-mail