Råden over vejareal

Der skal søges om gravetilladelse, når der skal graves i offentlige og private fællesveje.

Nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder
Ved nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder og hvor vejarbejdet har større konsekvens for trafikafviklingen m.v., skal ansøgningen dog indsendes senest 4 uger før arbejdet tænkes påbegyndt.

Ødelagte fliser i fortov skal udskiftes med nye
Hvis der i forbindelse med gravearbejdet konstateres ødelagte fortovsfliser inden arbejdet påbegyndes, kan der imod fremvisning af dokumentation for dette, afhentes erstatningsfliser hos Ballerup Kommune. 

Mere end15 fliser skal aftales med Trafik og Anlæg. Kontakt trafikoganlaeg@balk.dk
Op til 15 fliser kan aftales hentet på Materielgården, Ågerupvej 84. Kontakt jhm@balk.dk 

Eventuelle aftaler vedr. afhentning af erstatningsfliser skal være indgået inden de ødelagte fortovsfliser fjernes. 

Akut skade på eksisterende ledninger
Ved akut skade på eksisterende ledninger må der graves uden en forudgående tilladelse, og ledningsejer skal dog hurtigst muligt anmelde dette til vejmyndigheden.

 

SOCIALE MEDIER