Elev- & praktikforløb

Din virksomhed kan ansætte elever og lærlinge fra kommunens erhvervsskoler. 

Virksomheden kan også ansætte ledige i virksomhedspraktik - gratis.

Din virksomhed kan ansætte en elev eller en lærling fra kommunens erhvervsskolver. I Balleruo har vi to erhvervsskoler; NEXT og TEC.

Hvad koster det?

Der betales elevløn. Der er mulighed for tilskud, præmier og bonusordninger.

NEXT har lavet et overblik over, hvad koster det at ansætte en elev/lærling 

Hvordan foregår det?

Virksomheds- og uddannelseskonsulenter fra NEXT og TEC hjælper med alle praktiske og juridiske spørgsmål, som fx:

 • Match af virksomhed og elev, herunder:
  • Ansøgning om godkendelse til at have elev
  • Kontrakt (uddannelsesaftale)
 • Orientering om:
  • Praktikmål i uddannelsen
  • Lønforhold
  • Muligheder for tilskud, præmier og bonusordninger 

Hvem kontakter man?

Kontakt NEXTs virksomhedskonsulenter

Kontakt TECs uddannelseskonsulenter

Din virksomhed kan få en ledig i virksomhedspraktik.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget. Der skal ikke betales løn eller forsikring i praktikperioden.

Hvor længe varer praktikperioden?

Der er mulighed for forskellige perioder:

 • Op til 4 uger for alle 
 • Op til 8 uger for nyuddannede
 • Mere end 8 uger for ledige med begrænsninger i arbejdsevnen

Hvad er fordelene?

Med en praktikperiode kan I uden omkostninger vurdere: 

 • Skal den ledige ansættes i fast job?
 • Skal den ledige ansættes i job med løntilskud?
 • Skal samarbejdet afsluttes efter praktikperioden?

Hvordan foregår det?

Jobcenteret udvælger de bedst egnede personer til virksomheden.

Hvem kontakter man?

Læs mere her