Innovation

Har jeres virksomhed behov for at teste nye idéer, prototyper og produkter?

Ønsker I inspiration til idéudvikling og innovation?

Så lad BusinnessBallerup formidle kontakt til fx:

SOCIALE MEDIER