Innovation

Har jeres virksomhed behov for at teste nye idéer, prototyper og produkter?

Ønsker I inspiration til idéudvikling og innovation?

Så lad BusinnessBallerup formidle kontakt til fx:

Din virksomhed får kvikke studerende til at arbejde på jeres projekter

DTU Diplom studerende får virkelighedsnære problemstillinger at arbejde med i deres studietid

Din virksomhed kan samarbejde med DTU Diplom og fx få:

Kontakt BusinessBallerup og hør mere om DTU Diplom samarbejde.

Virksomheder, der indgår samarbejde med videninstitutioner opnår en højere produktivitet
- Analyse fra Forskningsstyrelsen

Innovation gennem udviklingsprojekter
Ballerup Kommune investerer i nye vækstområder ved at stille kommunens medarbejdere og data åbent til rådighed for virksomheder, der ønsker at udvikle og teste nye løsninger.

Det sker i en styret form, hvor lokale virksomheder kan få lov til at arbejde med kommunens data.

Kontakt BusinessBallerup eller kontakt DTU Diploms vicedirektør direkte og hør mere. 

BusinessBallerup kan guide dig videre til innovationsnetværk og klyngeorganisationer, der er relevante for din branche:

Produktion- og fremstillingsvirksomheder  

Videnservice og finansielle- og forsikringsvirksomheder

Kontakt

BusinessBallerup

Jette Rau
Erhvervsudviklings-
chef

41 75 02 20

E-mail