Mobilitetsnetværk

Ballerup Kommune driver et mobilitetsnetværk for virksomheder i kommunen.

Udfordringer med trængsel går ud over vækst og arbejdspladser i regionen
mener 94 % af borgmestrene i hovedstadsregionen
- Operate analyse (2016)

Moving People er et mobilitetsnetværk for virksomheder i Ballerup kommune. Netværket inspirerer til grønnere mobilitet og sætter fokus på målbare indsatser, der gavner både forretning, medarbejdere og samfund.

Hvad gør virksomhederne?
Virksomhederne sætter mobilitet på dagsordenen i egen virksomhed. Sammen med Ballerup Kommune og forskellige udbydere af transport vurderes det, om nye transportmuligheder (fx el-cykler, delebiler, nye busruter m.m.) bør afprøves til gavn for medarbejdere og virksomhed.

Hvad gør kommunen?
Ballerup Kommune samarbejder med andre kommuner i hovedstadsregionen om udvalgte pendlerstrækninger. Målet er at sikre en sammenhængende rejse og at gøre det nemmere at kombinere fx bil, tog, bus og cykel fra bopæl til arbejde. 

Ballerup Kommune kan også samarbejde med virksomheder om den cykelvenlige arbejdsplads (fx stationscykler og supercykelstier).

Hvem står bag netværket Moving People i Ballerup?
Det gør kommunes trafikplanlægger i samarbejde med BusinessBallerup.

Hvem står bag projektet Moving People?

 • 18 kommuner i hovedstadsregionen*
 • Trafikselskabet Movia
 • Region Hovedstaden
 • Gate 21
 • DTU

*) Albertslund, Ballerup, Brøndby, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby Taarbæk, Rudersdal, Vallensbæk.

Varighed
Projektet Moving People løber i tre år (maj 2016 - april 2019)

Med en ny mobilitetskultur bryder vi vaner og bliver bedre til at vælge grøn transport

Målene for mobilitetsnetværket Moving People er:

 • 10 % af pendlerture i bil flyttes til kollektiv trafik eller cykel
 • 6-10 % reduktion i CO2-udledning fra hver virksomhed
 • Reduktion i rejsetiden på udvalgte pendlerstrækninger (understøttes af Movia)

Virksomheder kan indarbejde mobilitet som målsætning i fx:

 • HR
 • CSR
 • Facility
 • Økonomi

Grøn mobilitet reducerer:

 • Trængsel i myldretiden
 • Spildtid i trafikken
 • CO2
 • Behov for bilpark
 • Behov for p-anlæg
 • Sygefravær

Grøn mobilitet styrker:

 • Omdømme
 • Trivsel
 • Sundhed
 • Innovation
 • Produktivitet

Eksempel på effekt af grøn mobilitet*

 • Øget brug af cykel: 6 %
 • Øget brug af kollektiv trafik: 3 %

  => reduktion i bilkørsel: 9 %

*) Ifølge en transportundersøgelse i Formel M netværket i Lautrupgård 2011-2013

Deltagelse i mobilitetsnetværket indebærer følgende opgaver for virksomhedernes medarbejdere og netværkdeltagere:

Medarbejdere
Medarbejdernes transportvaner til og fra arbejde samt i arbejdstiden vil blive kortlagt og analyseret.

Kortlægningen sker gennem to transportundersøgelser i form af spørgeskemaer, som det tager medarbejderen ca. 10 minutter at udfylde. Transportundersøgelserne forventes gennemført:

 • Primo 2017 
 • Ultimo 2018 

Spørgeskemaerne udvikles af DTU, Movia og Gate21 til brug i alle kommunale mobilitetsnetværk i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune koordinerer spørgeskemaer, leverer teknisk set-up og analyserer data. 

Netværksdeltagere
Netværket mødes til:

 • 5 årlige møder à 2,5 timers varighed
 • Drøftelse af forskellige temaer indenfor mobility management
 • Erfaringsdeling om introduktion og drift af en grøn mobilitetsindsats

Netværksmøder holdes på skift hos de deltagende virksomheder. 

Ballerup Kommune forbereder hvert netværksmøde i et samarbejde med den virksomhed, der lægger hus til.

Kommunen faciliterer også alle netværksmøder.

Mobilitetsnetværket er tiltænkt Ballerups store virksomheder og ønsker til de deltagene virksomheder er:

 • Mindst 200 ansatte
 • Virksomhed ligger på sted med mulighed for kollektiv trafik
 • Virksomhed står evt. over for en trafikal udfordring, der vedrører Ballerup Kommune

Opfylder din virksomhed ikke alle ønsker og er du interesseret i at deltage, så kontakt os for en snak om mulighederne.

Tilmeld din virksomhed
Send en mail til transport@balk.dk 

Har du spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte:

Tina Wexøe Ertbjerg
Trafikplanlægger
41 75 01 28

Sune Testrup-Friis
Erhvervsudviklingskonsulent
21 41 46 67

Følgende virksomheder deltager i netværket:

 • Atea
 • Borupgaard Gymnasium
 • DTU Ballerup
 • EG
 • GN Store Nord
 • Haas Meincke
 • Hoej
 • KMD
 • Leo Pharma
 • Novo Nordisk Måløv
 • Schneider Electric
 • Sennheiser
 • Siemens
 • Statens IT
 • Topdanmark
 • Tryg
 • World Trade Center Ballerup

Kontakt

Mobilitetsnetværk

Tina Wexøe Ertbjerg
Trafikplanlægger

Send en sikker besked

41 75 01 28

Kontakt os